Pripomenuli sme si 5. výročie vypálenia hradu Krásna Hôrka

krasnahorka2017-1

Dňa 10. marca 2012 došlo k požiaru jednej z najkrajších národných a kultúrnych pamiatok na Slovensku a zároveň neprehliadnuteľnej dominanty Gemera – hradu Krásna Hôrka. Oheň spôsobil na hrade veľké škody, takže jeho obnova si vyžiadala obrovské finančné zdroje. Hlavný podiel viny na vypálení hradu nesú cigánski výrastkovia, pochádzajúci z neďalekej ilegálnej cigánskej osady, patriacej do intravilánu obce Krásnohorské Podhradie. Obyvatelia tejto osady žijú parazitickým spôsobom života, protiprávne obývajú (okupujú) im nepatriace pozemky a svojou prítomnosťou a poškodzovaním životného prostredia v okolí ich nelegálne postavených obydlí dehonestujú malebné prostredie a atraktivitu Krásnej Hôrky. 

V sobotu 11. marca 2017 sa pod hradom Krásna Hôrka zišli členovia a sympatizanti ĽS Naše Slovensko z Prešovského a Košického kraja. Pripomenuli si udalosti spred piatich rokov a poukázali na nezáujem a neochotu orgánov štátnej moci urýchliť rekonštrukciu tejto historickej pamiatky a potrestať vinníkov tohto barbarského činu. Ich prítomnosť v bezprostrednej blízkosti hradu je neustálym nebezpečenstvom pre túto národnú pamiatku a občanov žijúcich v jej blízkom okolí.

Zhromaždenia, na ktorom sa zišlo okolo 100 účastníkov, sa okrem členov ĽS Naše Slovensko zúčastnili aj okresní a krajskí funkcionári strany a poslanci NR SR za ĽS Naše Slovensko. Prítomní účastníci zhromaždenia si vypočuli príhovor poslanca NR SR Milana Mazureka a predsedu Košickej krajskej organizácie Štefana Surmánka.