Náš návrh zákona na povinné zriaďovanie slovenských škôl na južnom Slovensku prinútil predstaviteľov vlády zaoberať sa problémami slovenských rodičov

Poslanci NR SR za ĽS Naše Slovensko predstavili pred necelými dvomi týždňami návrh zákona, ktorý by pomohol vyriešiť zložitú situáciu slovenských rodičov na južnom Slovensku (viac sa dočítate tu). Tí kvôli nedostatku slovenských základných škôl a kvôli neochote samospráv (ovládaných prevažne politikmi maďarskej národnosti) otvárať nové slovenské základné školy a triedy nemajú kam umiestniť svoje deti. Rodičia musia denne najazdiť desiatky kilometrov v protismere jazdy do práce, aby ich deti mohli navštevovať slovenskú základnú školu.

ĽS Naše Slovensko preto predstavila návrh zákona, ktorý by zrovnoprávnil slovenských obyvateľov žijúcich na národnostne zmiešanom území s obyvateľmi národnostných menšín. Národnostným menšinám totiž štát umožňuje prevádzkovať menšinové základné školy často len pre 5 žiakov. V prípade slovenských základných škôl však menšinové samosprávy argumentujú, že by to bolo nerentabilné. Preto sme navrhli zmenu zákona, že ak slovenskú základnú školu odmietne zriadiť samospráva, tak ju zriadi štát.

Sme radi, že tento náš návrh zákona rozhýbal kompetentných predstaviteľov vlády a prinútil ich zaoberať sa týmto problémom. Či to predstavitelia vlády myslia úprimne alebo sa len snažia zabrániť tomu, aby sme sa tejto téme venovali my je v zásade jedno. Podstatné je, že aj vďaka našej aktivite vycestoval predseda vlády do obce Rohovce, kde sa stretol s miestnymi obyvateľmi a vypočul si sťažnosti slovenských rodičov. Celé stretnutie sme pozorne sledovali a boli sme naozaj milo prekvapení, keď premiér navrhol rodičom riešenie prakticky totožné s našim návrhom zákona – t.j. aby slovenské základné školy v prípade nutnosti zriaďoval na národnostne zmiešanom území štát.

Aj tento prípad je dôkazom, že naša práca v parlamente má svoj význam a núti zodpovedných predstaviteľov vlády zaoberať sa problémami, ktoré by inak možno len odignorovali.

Bc. Stanislav Drobný
poslanec NR SR