ĽS Naše Slovensko sa zúčastnila celoštátneho snemu DSSS v Českej republike

praha-thumb
V sobotu 29. apríla sa v centre Prahy uskutočnil VII. snem Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS), na ktorom sa zúčastnila aj delegácia ĽS Naše Slovensko vedená podpredsedom strany Ing. Martinom Beluským, PhD. a krajskými predsedami Stanislavom Drobným a Jánom Morom.

Snem sa skladal z dvoch častí – zo slávnostnej a z pracovnej, na ktorom bola hlavným bodom programu voľba zástupcov vo vedúcich orgánoch DSSS. Snemu sa celkovo zúčastnilo 120 ľudí, kde sa okrem hlasujúcich delegátov zúčastnili aj hostia z radov spriaznených strán a spolkov, napr. Národních Socialistů, Národního sjednocení alebo nemecká NPD.

IMG_3879Po oficiálnej časti a príhovoroch hostí prišla pracovná časť, kde snem právoplatne zvolil staronové vedenie strany – predsedu, výkonného podpredsedu, tajomníka, podpredsedov, Republikový snem, Republikovú zmierovaciu a rozhodovaciu komisiu a Republikovú revíznu komisiu DSSS.

Na záver sa konala tlačová konferencia staronového vedenia DSSS, ktoré povedie najstabilnejšiu národnú stranu v Českej republike v ďalšom období. Všeobecná spokojnosť a pozitívna nálada panujúca na sneme je predzvesťou nového impulzu, ktorý česká politika tak potrebuje.

Českým kamarátom želáme veľa pracovných úspechov a síl do neľahkého boja!

Ing. Martin Beluský, PhD.
podpredseda ĽS Naše Slovensko