ĽS Naše Slovensko sa stala členom Aliancie za mier a slobodu

17. decembra 2016 sa konal výročný kongres európskej strany Aliancie za mier a slobodu (APF) v hlavnom meste Belgicka v Bruseli. Za ĽS Naše Slovensko sa kongresu zúčastnila delegácia zložená z podpredsedu strany pre zahraničné vzťahy a poslanca NR SR Martina Beluského a z predsedu krajského klubu ĽS Naše Slovensko pre Trnavský kraj a poslanca NR SR Stanislava Drobného.

apf-brusel

Hlavným cieľom kongresu bolo zhodnotenie činnosti v uplynutom roku, voľba nového vedenia APF a plány na rok 2017. Kongres začal úvodným slovom prezidenta APF Roberta Fioreho, ktorý zhodnotil značné rozšírenie vzťahov smerom na východ, predovšetkým s krajinami ako Rumunsko a Bielorusko. Zdôraznil geopolitický význam východných európskych krajín a v celosvetovom politickom obraze zdôraznil posun politického myslenia smerom k národným hodnotám. Generálny tajomník APF Stefan Jacobsson zhodnotil končiaci rok s ohľadom na činnosť APF ako rok zlepšenia spolupráce členských krajín a 8 rôznych národov.

2Dôležitým bodom programu bolo prijatie ĽS Naše Slovensko za oficiálneho člena APF. ĽS Naše Slovensko, ako nový člen Aliancie za mier a slobodu, navrhla za člena predsedníctva APF Martina Beluského, ktorý bol kongresom schválený.

V ďalšej časti kongresu vystúpili jednotliví zástupcovia strán so svojimi príspevkami. Okrem členov APF vystúpili na kongrese aj zástupcovia rumunskej politickej strany Noua Dreapta (Nová pravica), ktorí vyjadrili svoje plány vstúpiť do Aliancie v nasledujúcom kongrese na jar roku 2017.

Kongres prebehol v pracovnej a priateľskej atmosfére, kde sa všetci zúčastnení zhodli na tom, že v spolupráci sa musí pokračovať, najmä v situácii, kedy tzv. štandardní politici vedú Európu do záhuby. Kongres bol tak isto príležitosťou na neformálne debaty a na nadväzovanie nových kontaktov.

Ing. Martin Beluský, PhD.
podpredseda ĽS Naše Slovensko