Dôstojnými podujatiami sme si pripomenuli 80. výročie slovenskej štátnosti

14. marca 2019 ubehlo 80. rokov od vyhlásenia prvého slovenského štátu, ktorý tak po tisícročnom úsilí naplnil svoj sen o vlastnej štátnosti. Na tento termín bol naplánovaný seminár: S úctou k dejinám, ktorý sa aj napriek vzniknutým komplikáciám konal v Ružomberku. Prvotný dohodnutý priestor totiž mesto zrušilo po nátlaku nedemokraticky zmýšľajúcich extrémistov a nemenovanej náboženskej obce. Napriek tomu sa seminár konal v rovnakej budove, avšak v inej časti, ktorá je v rukách súkromného majiteľa. Už pred začiatkom podujatia bolo možné spozorovať hŕstku extrémistov, ktorí chceli narušiť toto slušné a kultúrne podujatie.

Približne 15 extrémistov na čele s Benčíkom sa postavili pred vchod a s obrázkami v rukách mlčky stáli. Prichádzajúci hostia, ktorí prišli na seminár sa často krát zastavili pri týchto bláznoch a povedali im, čo si o nich myslia. Medzi prichádzajúcimi hosťami bolo množstvo významných osobností a inteligencie z celého Slovenska. Už samotné zloženie divákov predpovedalo vysokú úroveň celého podujatia. Pôvodné sedenie pre 150 ľudí sa naplnilo veľmi rýchlo a tak sa musel otvoriť ďalší priestor, kde sa zmestilo ďalších 100 hostí. Približne 250 ľudí netrpezlivo čakalo na začiatok celého podujatia.

Úlohy moderátora sa ujal známy herec a recitátor Jozef Šimonovič, ktorý v priebehu podujatia predniesol aj báseň. Hlavnými vystupujúcimi s historickými príspevkami boli Doc. PhDr. Ivan Mrva CSc., ktorý prednášal na tému 14. marec v slovenských dejinách. Ďalším prednášajúcim bol PhDr. Martin Lacko PhD.s témou 14. marec a jeho historická pamäť a trojicu vystupujúcich uzavrel katolícky kňaz ThDr. Ján Košiar vystupujúci s témou Prvá Slovenská republika a katolícka cirkev. Všetci traja vystupujúci mali svoje prezentácie vynikajúco spracované a pripravené.

Celý seminár sprevádzal aj kultúrny program, ktorý bol rovnako na veľmi vysokej úrovni a tak ako u prednášajúcich s profesionálnym obsadením. Úvodnú hymnu zaspieval sólista opery Slovenského národného divadla Ivan Ožvát. S krásnymi piesňami sprevádzal celé podujatie a po každej piesni zožal obrovský aplauz. Neraz všetci diváci povstali zo stoličiek a obrovským potleskom ohodnotili nádherný a profesionálny spev, ktorý pohladil nielen uši, ale aj dušu.

S básňami vystúpil domáci recitátor z Černovej Peter Babala, ktorý nádherným prednesom a výborným hlasom predniesol tematické básne a tak prispel rovnako ako ostatní vystupujúci k veľmi vysokej úrovni celého podujatia. V kultúrnom programe vystúpil aj mladý harmonikár zo súboru Belanček, ktorý taktiež zožal veľký úspech.

Seminára sa zúčastnili aj dvaja poslanci NR SR Mgr. Rastislav Schlosár a Peter Krupa, obaja za Ľudovú stranu Naše Slovensko. Po ukončení programu boli hostia pozvaní na občerstvenie do okresnej kancelárie ĽS Naše Slovensko, kde prebiehali priateľské diskusie do večerných hodín.

Spomienková udalosť pri hrobe prezidenta Tisa v Bratislave

Okrem odbornej konferencie si členovia a sympatizanti ĽS Naše Slovensko spolu s ostatnými roduvernými Slovákmi pripomenuli výročie vzniku 1. Slovenského štátu aj pri hrobe pána prezidenta Tisa na Martinskom cintoríne v Bratislave. Spomienkovej udalosti sa zúčastnili poslanci NR SR Milan Uhrík, Ján Kecskés, Stanislav Drobný a Natália Grausová. Záznam zo spomienkovej akcie si môžete pozrieť v nasledujúcom videu.