14. marec – Deň slovenskej štátnosti sme oslávili veľkolepým podujatím spojeným s charitatívnou zbierkou

14. marec BratislavaKaždý národ a štát si s úctou pripomína deň, kedy získal samostatnosť. V slovenských dejinách je takýmto nespochybniteľným medzníkom 14. marec 1939, teda deň vzniku prvého samostatného slovenského štátu. Spomienkové slávnosti na našu prvú slovenskú štátnosť a na nášho prvého, a doposiaľ jediného skutočného slovenského prezidenta ThDr. Jozefa Tisa, sa začali už tradične predpoludním na Martinskom cintoríne v Bratislave. Tu za prítomných členov a poslancov Ľudovej strany Naše Slovensko predniesla príhovor pani poslankyňa Natália Grausová, ktorá zdôraznila, že musíme byť neustále hrdí na našu slovenskú vlasť, na náš slovenský štát, musíme si ho ctiť, ale zároveň aj ďakovať pánu Bohu, že nám ho dal.

Oživením tohtoročných osláv slovenskej štátnosti však bol najmä mimoriadne vydarený slávnostný večer v Banskej Bystrici. Oslavy našej štátnosti tu začali svätou omšou, ktorá bola slúžená na úmysel pána prezidenta Jozefa Tisa v kostole Svätej Alžbety. Pod záštitou predsedu Ľudovej strany Naše Slovensko,  Mariana Kotlebu, sa potom konal slávnostný galavečer, na ktorom sa zúčastnilo takmer štyristo pozvaných hostí. Medzi vlastenecky zmýšľajúcimi Slovákmi nechýbali ani zástupcovia akademickej a kultúrnej obce, členovia katolíckej a evanjelickej cirkvi, ale aj hostia zo zahraničia. Po úvodnom slove Mariána Kotlebu nasledoval kultúrny program, ktorí začal slovenskými ľudovými  piesňami v podaní nadaných študentov hudobného konzervatória.

V rámci programu bol trom mnohodetným rodinám odovzdaný finančný dar, na ktorý sa v rámci charitatívnej zbierky poskladali poslanci, poslaneckí asistenti a krajskí a okresní predsedovia ĽS Naše Slovensko. Celkovo sme týmto rodinám odovzdali pomoc vo výške takmer 4500 eur. Najväčším prekvapením a poďakovaním pre nás bolo, keď otec jednej z obdarovaných rodín na znak vďaky spontánne zarecitoval svoju vlastnú báseň, ktorú venoval všetkým slovenským mamičkám. Jeho dojímavá báseň prenikla do sŕdc všetkých prítomných, ktorí mu na záver poďakovali obrovským potleskom. Veľkým povzbudením do ďalšej práce pre národ boli slová pána Jozefa Mikuša, ktorý sa narodil práve 14. marca 1939 a ktorý bol samotným pánom prezidentom Jozefom Tisom označený za prvé dieťa slovenského štátu. Následnú spoločnú modlitbu viedol známy kňaz, dôstojný pán Miroslav Čajka.

Galavečer spestril kultúrnym vystúpením aj pronárodný spevák Reborn so svojimi baladickými a precítenými piesňami. Na podujatí takisto vystúpil aj spevák Ondrej Ďurica, ktorý je právom považovaný za najvýraznejšieho speváka našej vlasteneckej hudobnej scény. Ondrej nám zaspieval niekoľko jeho najväčších hitov, pričom mimoriadny potlesk si vyslúžil najmä za pieseň „Jeden národ – jeden hlas“. Oficiálnu časť galavečera ukončil spevácky zbor z Brezna zaspievaním hymny prvého slovenského štátu „Hej Slováci“. V tej chvíli bola už celá sála na nohách a všetci prítomní spievali túto nádhernú pieseň, ktorá je zároveň aj hymnou Ľudovej strany Naše Slovensko.

Po ukončení kultúrneho programu nasledovala spoločná slávnostná recepcia, kde sa všetci pozvaní hostia mohli v príjemnej a uvoľnenej atmosfére stretnúť a porozprávať so svojimi priateľmi, kamarátmi a ich rodinami.

Celé slávnostné podujatie bolo dôkazom, že oslavy slovenskej štátnosti dokážu byť dôstojným, slávnostným a pozitívnym podujatím plným vzájomnej pomoci, svornosti, úcty a rešpektu. Oslava prvej slovenskej štátnosti v našom vlasteneckom ponímaní nie je a nikdy ani nebude o šírení negatívnych emócií alebo nenávisti, ako tomu bolo napríklad na pochode anitvlastencov a protinárodných skupín v Bratislave. Pre nás je to príležitosť na okamih sa zastaviť a poďakovať hrdinom našich dejín za všetko, čo pre nás urobili. Veríme, že týmto galavečerom sa začala nová tradícia a v podobnom duchu budú oslavy slovenskej štátnosti pokračovať aj v ďalších rokoch.

14. marec NitraTohtoročné oslavy našej štátnosti sme zavŕšili v sobotu 18. marca spomienkovou slávnosťou na Svätoplukovom námestí v Nitre, kde sa prítomným prihovoril podpredseda strany Ing. Milan Uhrík, PhD. spolu s krajským predsedom Bc. Jánom Kecskésom a okresným predsedom Matice Slovenskej Ing. arch. Jurajom Gajdošom.