Pripomenuli sme si výročie narodenia Andreja Hlinku

Pri príležitosti výročia narodenia Andreja Hlinku (27. 9. 1864 Ružomberok-Černová) sme vo vestibule Národnej rady Slovenskej republiky položili veniec a uctili si túto významnú osobnosť Slovenského národa. Slobodný a sebavedomý národ nikdy nezabúda na svoje dejiny, pretože z nich čerpá svoju identitu, povedomie, poučenie i orientáciu v eminentne historickom ľudskom časopriestore. Na svoje dejiny zabúdajú iba národy porobené, otroci cudzích dobyvateľov, ktorí im s dejinami chcú vziať nielen minulosť, ale aj budúcnosť a prirodzené právo na vlastný dôstojný život.

Bc. Stanislav Drobný
poslanec NR SR