Predseda BBSK Marian Kotleba pred členmi komisie faktami vyvrátil podania M. Beblavého

V súvislosti s dnešným konaním komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov ZBBSK, na ktoré bol pozvaný aj predseda BBSK Marian Kotleba, uvádzame, že predseda BBSK Marian Kotleba pred členmi komisie faktami vyvrátil podania nezaradeného poslanca NR SR Miroslava Beblavého ako neopodstatnené. Predseda BBSK Marian Kotleba neporušil žiaden zákon a už vôbec nie Ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Možno teda konštatovať, že podania nezaradeného poslanca NR SR Beblavého zo dňa 8. 1. 2015 vychádzajú pravdepodobne buď z neznalosti príslušného zákona, alebo z neznalosti skutkového stavu veci, resp. ide o kombináciu obidvoch týchto faktorov.