V Nitre spúšťame petíciu za obmedzenie ubytovávania zahraničných robotníkov

Počet cudzincov v Nitre sa neustále zvyšuje. Do mesta prichádza množstvo zahraničných robotníkov, ktorí pracujú v okolitých priemyselných parkoch a tiež na výstavbe indickej automobilovej fabriky Jaguar – Land-Rover. Títo robotníci nemajú po večeroch a vo voľnom čase čo robiť a preto často v meste popíjajú a obťažujú domácich obyvateľov. Počet výtržností narástol už do takej miery, že polícia nestíhala tieto problémy riešiť a vedenie mesta muselo pristúpiť k radikálnemu kroku – k obmedzeniu otváracích hodín reštaurácií, pohostinstiev a diskoték najneskôr do polnoci, a cez víkend najneskôr do 2-hej hodiny ráno. Obyvatelia Nitry sa právom obávajú, že títo arogantní cudzinci zostanú v novej fabrike po jej dostavaní pracovať a že v meste začnú časom vznikať ulice, getá a možno aj celé štvrte plné bytov pre Rumunov, Bulharov alebo Albáncov.

stavba-jaguar-nitraPreto sme sa ako členovia Nitrianskeho krajského klubu ĽS Naše Slovensko v spolupráci s občianskymi aktivistami rozhodli, že spustíme petíciu za neubytovávanie zahraničných robotníkov v mestských objektoch. Od záujemcov o kúpu mestských objektov sme totiž dostali informáciu, že mesto im odmieta predať nadbytočné objekty s odôvodnením, že v týchto objektoch zvažuje zriadenie ubytovní pre robotníkov zo zahraničia. Obyvatelia Nitry sú po skúsenostiach s arogantnými a opitými zahraničnými robotníkmi týmito správami prirodzene vystrašení. Cieľom našej petície je vyvinúť spoločenský tlak na vedenie mesta Nitra, aby ani neuvažovalo nad tým, že by mestské priestory v budúcnosti poskytli pre ubytovávanie cudzincov.

Ak má fabrika Jaguar – Land-Rover problémy s náborom pracovnej sily, tak nech ponúkne platy, ktoré budú atraktívne aj pre Slovákov a nie podradné mzdy, za ktoré sem dotiahne rumunských a albánskych robotníkov. V časoch, keď sa výstavba tejto novej fabriky začala spomínať, sa veľkolepo rozprávalo o množstve lukratívnych pracovných príležitostí, ktoré pre obyvateľov nitrianskeho regiónu prinesie. Namiesto spomínaných tisíceurových platov je však Nitra čoraz plnšia neokrôchaných a arogantných robotníkov zo zahraničia.

Veríme, že aj táto naša petícia prinúti zodpovedných politikov zamyslieť sa a prijať také opatrenia, aby z tejto cudzej fabriky neprofitovali nakoniec iba cudzinci, ktorým budú Slováci robiť len obslužný servis. Podporte aj vy našu petíciu a pomôžte ochrániť Nitru. Petičný hárok si môžete stiahnuť tu a následne ho vyplnený poslať na niektorú z adries uvedených v spodnej časti hárku.

Ing. Milan Uhrík, PhD.
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky z Nitry

Peticia na mesto Nitra