Primátor Rybníček konal v rozpore so zákonom!

Dňa 9. septembra 2019 sme oznámili na Mestskom úrade mesta Trenčín verejné zhromaždenie, ktoré sa malo uskutočniť dňa 17. októbra 2019 v čase od 14:00 hod. do 19:00 hod. v meste Trenčín na Mierovom námestí. Mesto Trenčín však o 2 dni neskôr toto oznámené zhromaždenie zakázalo.

Toto vydané rozhodnutie mestom Trenčín zásadným spôsobom pozbavovalo našu stranu zhromažďovacieho práva garantovaného Ústavou SR, a to aj napriek tomu, že ĽS Naše Slovensko je do dnešného dňa riadne registrovanou politickou stranou, dokonca so zastúpením v Národnej rade Slovenskej republiky, čo je nielen protizákonné, ale aj v rozpore s princípmi demokratického a právneho štátu.

26. septembra sa o 10:00 konalo na krajskom súde v Trenčíne konanie, v ktorom sa rozhodovalo, či mesto Trenčín zakázalo naše ohlásené zhromaždenie v súlade so zákonom.
Tak ako sme to avizovali dopredu, mesto Trenčín na čele s primátorom konalo absolútne v rozpore so zákonom, čo potvrdil aj súd a prikázal mestu toto zhromaždenie umožniť.

Aj toto rozhodnutie krajského súdu je dôkazom, že naša strana je legitímnou politickou stranou, ktorej odporcovia hádžu pod nohy nezákonné polená. My sa však nedáme zastrašiť ani zastaviť!