Páchateľ má dnes väčšie práva, ako poškodený! V NR SR sme navrhli zmenu zákona, ktorá by to napravila.

Slušní občania na Slovensku musia stále častejšie krútiť hlavou nad smiešne nízkymi trestami pre páchateľov rôznych ohavných trestných činov. Často sa totiž stáva, že štátnemu prokurátorovi sa z rôznych dôvodov nechce zapodievať náročným vyšetrovaním a tak s obvineným radšej uzavrie miernejšiu dohodu o vine a treste. To znamená, že páchateľ sa výmenou za nižší trest k činu dobrovoľne prizná. Toto kupčenie s nástrojmi trestného práva je obojstranne výhodné a často má aj korupčné pozadie – prokurátor má menej práce a páchateľ dostane nižší trest. Takto dohodnuté tresty sú však často doslova urážkou pre obete trestných činov. Absolútnym vrcholom nespravodlivosti však je, že poškodený občan (obeť trestného činu) nemôže proti výške navrhnutého trestu pre páchateľa podať žiadny opravný prostriedok, ale samotný páchateľ trestného činu (kriminálnik) sa proti výške trestu odvolať môže.

Je škandalózne, že v trestnom konaní majú kriminálnici viac práv ako ich obete. To sa musí zmeniť! Preto sme v NR SR predložili novelu Trestného poriadku, ktorá by poškodeným (obetiam) v trestnom konaní priradila rovnaké práva, ako majú páchatelia trestných činov. Proti výške trestu by sa tak mohol odvolať nielen kriminálnik, ale aj samotná obeť trestného činu. Schválenie tejto novely by znamenalo koniec falošnej humanity, ktorá zvýhodňuje zase len kriminálnikov.

Kvôli slabému postaveniu obete v trestnom konaní sú tresty pre zločincov neraz iba symbolické, čo dokazujú aj tri konkrétne prípady z bežného života, na ktoré v parlamentnej rozprave upozornil Marian Kotleba. Kriminálnici, ktorí za znásilnenie alebo drogovú trestnú činnosť dostanú na základe dohody s prokurátorom iba podmienku, sú žiaľ bežnou realitou zdeformovaného trestného konania. Ak sa prokurátor a páchateľ vzájomne dohodnú na podmienke alebo nejakom nízkom treste, tak obeť trestného činu nemá žiadnu možnosť podávať opravný prostriedok voči takémuto rozhodnutiu. Pritom v mnohých demokratických štátoch je úplne samozrejmé, že obeť sa môže k výške trestu pre páchateľa vyjadriť.

hlasovanie-o-posilneni-postavenia-poskodenehoCieľom nášho návrhu Trestného poriadku bolo stanoviť dôstojnejšie práva pre poškodeného v trestnom konaní tak, aby bol zabezpečený objektívnejší a spravodlivejší proces. Hoci sa jednalo o maximálne apolitický a praktický návrh zákona, v parlamente ho nakoniec podporilo len 32 poslancov (detailné výsledky hlasovania nájdete tu). Môžeme len hádať, čo motivovalo ostatných poslancov, aby náš návrh zákona nepodporili. Možno to bolo opäť iba detinské politikárčenie, v rámci ktorého niektorí poslanci nehlasujú za žiadne zákony, ktoré predloží ĽS Naše Slovensko. A možno bol skutočnou príčinou nehlasovania za náš návrh strach z toho, že ak by obete trestných činov získali viac práv, tak by sa to v budúcnosti mohlo „vypomstiť“ aj mnohým predstaviteľom vlády, či samotným poslancom NR SR, ktorí sa raz tiež môžu veľmi ľahko ocitnúť na strane obžalovaných z trestných činov.