Náš boj so zapredanými médiami vrcholí desiatkami žalôb a trestných oznámení

Ôsme Božie prikázanie znie „Nepreriekneš krivé svedectvo proti blížnemu svojmu“. Toto Božie prikázanie jasne hovorí, že šíriť o niekom klamstvá znamená dopúšťať sa hriechu osočovania a tento hriech sa stáva vážnejším v prípade tých ľudí, ktorí osočujú a rozširujú klamstvá vedome a zo zištných dôvodov. Do takejto kategórie ľudí spadajú napríklad aj novinári, ktorí úmyselnými klamstvami pravidelne útočia na Ľudovú stranu Naše Slovensko a jej poslancov. Novinárska etika v dnešnej dobe už asi neexistuje a klamstvo sa stalo bežným pracovným nástrojom niektorých novinárov, ktorí sa absolútne stotožnili s heslom „stokrát opakovaná lož sa stane pravdou“. My, poslanci ĽS Naše Slovensko, nemáme vôbec nič proti objektívnej kritike nášho politického programu alebo nami predkladaných návrhov zákonov, avšak otvorené klamstvá a sústavné nálepkovanie našich poslancov sú už príliš silnou kávou. Naozaj niekedy až žasneme, aké uletené nepravdy dokážu o našej politickej strane vykonštruovať niektorí novinári. Z tohto dôvodu sa snažíme aj právnymi krokmi brániť voči osočovaniu našej strany a našich poslancov.

pravny boj LS Nase Slovensko FB thumb

V súčasnosti vedieme vyše trinásť podaní ohľadom mediálnych klamstiev a osočovania na adresu našej strany či na adresu našich poslancov a členov. Niektoré podania sú v štádiu predžalobnej výzvy, ďalšie sa už zdĺhavo pojednávajú na súdoch. Jedná sa napríklad o prípady toľko omieľaných klamstiev ohľadom sídla našej strany alebo opakovaného urážlivého nálepkovania našich poslancov.

Na súdoch narážame na katastrofálnu vymožiteľnosť práva

Novinári a majitelia mediálnych domov sa v prípade lživých útokov voči ĽS Naše Slovensko evidentne spoliehajú na nefunkčné súdnictvo, ktoré v danej veci bude rozhodovať roky. Pre médiá, ktoré sú značne dotované rôznymi „sponzormi“, nie sú finančné či časové náklady súdnych sporov žiadny problém. Nemalé množstvo mediálnych klamstiev na adresu našej strany sa nám predloženými faktami podarilo vyvrátiť, ale bežní ľudia majú iba obmedzené možnosti ako sa dozvedieť  skutočnú pravdu. Veď pokiaľ aj po rokoch čakania uzná súd, že sme boli médiami nepravdivo osočovaní, tak napríklad televízia, ktorá počas celého tohto obdobia bez problémov šírila klamlivú informáciu, dostane ako trest na chvíľu odvysielať na svojej obrazovke krátke ospravedlnenie. Dlhodobá mediálna štvanica tak má byť vykompenzovaná pár sekundovým ospravedlnením, ktoré zväčša nikto ani nezaregistruje.

Neustúpime!

Boj s mediálnou mašinériou je skutočne ťažký. Bránime sa proti obrovskej mediálnej presile, ale sme odhodlaní vytrvať. Je pravdou, že tento boj nás stojí veľa času a síl, no nie je možné, aby niektorí novinári stáli nad zákonom a vedome šírili klamstvá. Súdy s vlastníkmi televízií a vydavateľmi rôznych novinových plátkov skutočne nie sú to, čomu chceme venovať svoju energiu, ale proti nepodloženému očierňovaniu sa jednoducho musíme brániť! Najdôležitejším činiteľom pri šírení pravdy o našej strane, našom programe a našej práci pre národ, ste však vy, naši sympatizanti a voliči. Práve vy nám môžete výrazne pomôcť šíriť pravdu o našej politickej strane vo vašich rodinách, medzi vašimi kolegami a známymi. Médiá, vlastnené oligarchami a finančnými skupinami sa snažia vzbudiť dojem, že zatiaľ majú navrch. Čoskoro však príde doba, keď bezočivým mediálnym klamárom ukážeme, kde je ich miesto.

Ján Mora
poslanec NR SR za ĽS Naše Slovensko
člen Výboru NR SR pre kultúru a médiá