Náš boj proti nelegálnym cigánskym stavbám v Krásnohorskom Podhradí nevzdávame!

kotleba-krasnohorske-podhradieProblém s nelegálnymi cigánskymi osadami ťaží slušných obyvateľov mnohých obcí. Bohužiaľ, v mnohých prípadoch pri riešení problému s neprispôsobivými obyvateľmi títo slušní občania ťahajú za kratší koniec, nakoľko bojovať s kolosom štátnych obštrukcií je vopred prehratý boj. Takýto boj už niekoľko rokov zvádzajú aj vlastníci pozemkov v obci Krásnohorské Podhradie, ktorým je obmedzené právo užívať vlastné pozemky z dôvodu, že na týchto pozemkoch je postavené množstvo nelegálnych stavieb obývaných najmä Cigánmi. Tí si bez akéhokoľvek povolenia, resp. súhlasu vlastníka pozemku, na cudzích pozemkoch postavili svoje chatrče. Paradoxne, štátne a samosprávne orgány namiesto toho, aby obhajovali právo a záujmy slušných občanov, ktorí prispievajú do štátnej kasy, sa radšej postavia na stranu tých, ktorí sociálny systém zneužívajú.

Vlastníci pozemkov medzi obcami Krásnohorské Podhradie a Pača sa neúspešne snažia domôcť svojho základného ľudského práva, ktoré im vyplýva priamo z Ústavy SR, a to právo vlastniť majetok. Ústava SR vo svojom článku čl. 20 priznáva každému jedincovi právo vlastniť majetok, čo v sebe v danom prípade obnáša i možnosť svoj vlastný majetok užívať v súlade s právnymi predpismi.

Len pripomíname, že súčasná (i minulá) vládna garnitúra bez hanby deklaruje boj proti nespravodlivosti a zneužívaniu sociálneho systému, avšak o rovnosti pred zákonom ani v tomto prípade hovoriť nemožno. Štátne i samosprávne orgány, na ktoré sa vlastníci pozemkov v snahe domôcť sa svojich práv, obrátili, nemajú rovnaký meter na každého a zjavne si mýlia pojmy s dojmami. Stavebný úrad na čele so starostom obce, namiesto toho, aby hájil záujmy slušných občanov, hľadá spôsob, ako čierne stavby legalizovať. Niet sa čomu čudovať, že príslušný starosta reprezentuje nezmyselné praktiky súčasnej vládnej koalície, keďže je nominantom politickej strany Most – Híd.

Vlastníci pozemkov sa takisto so svojim podaním obrátili na orgány činné v trestnom konaní, avšak po troch rokoch bola i táto kauza zmietnutá zo stola s odôvodnením, že konanie starostu obce nespĺňa skutkovú podstatu žiadneho trestného činu obsiahnutého v trestnom zákone. Skutočnosť, že starosta obce o výstavbe nelegálnych príbytkov vedel a výstavbe nijak nezabránil, je verejne známy fakt, ale policajtom či prokuratúre predložené dôkazy nestačili. Vlastníci pozemkov tak boli so svojimi nárokmi nútení obrátiť sa na pomalé slovenské súdy.

Neprispôsobiví občania tak môžu aj naďalej pokračovať v neoprávnených zásahoch do práv vlastníkov pozemkov, a to bez akýchkoľvek obáv, že by za to boli niekedy potrestaní. Na vyriešenie tejto situácie však stačí jediné – aby sa súčasné zákony aj naozaj dodržiavali. To je však možné presadiť len z pozície vlády. My však náš boj za spravodlivosť a právo nevzdáme, kým rovnosť všetkých ľudí pred zákonom v praxi nepresadíme.

Ján Kecskés
poslanec NR SR za ĽS Naše Slovensko