PRAVDA VYŠLA NAJAVO! Komisia ZBBSK potvrdila, že predseda BBSK Marian Kotleba neporušil zákon!

Predseda BBSK Marian Kotleba neporušil zákon. Komisia na ochranu verejného záujmu to potvrdila!

„Komisia sa zaoberala obidvomi podnetmi. Podnet číslo 2, čo povedal pán Beblavý ohľadom živnosti pána Kotlebu – komisia dala najavo zastupiteľstvu, aby tento podnet zastavila. My sme tam mali jednoznačne, mali sme v rukách výpis zo živnostenského listu a zistili sme, že je to tak.“, potvrdila pani Kováčová, poslankyňa BBSK za Smer-KDH.

Podnet k „darom“ nezaradeného poslanca Beblavého (ex-SDKÚ, Sieť) je tiež neopodstatnený:

„Komisia sa uzniesla, že v tomto bode neporušil pán predseda zákon. Komisia v tomto momente nevidí dôvod, uzniesla sa na základe tých (predložených, pozn. red.) dokladov – neporušil pán predseda zákon.“

Intenzívne medializované podnety pána poslanca Beblavého teda nevychádzali z objektívnej skutočnosti. Veríme, že médiá, ktoré tak usilovne medializovali nepotvrdené a neopodstatnené podnety jednoznačne očierňujúce osobu Mariana Kotlebu budú teraz minimálne rovnako intenzívne pracovať na tom, aby jeho meno od týchto podozrení očistili!