Poslanci NR SR za ĽS Naše Slovensko ako hostia na krajskom sneme Matice Slovenskej v Detve

V sobotu 21. mája 2016 sa konal v Detve banskobystrický krajský snem Matice Slovenskej. Na podujatie bol pozvaný aj predseda ĽS Naše Slovensko a banskobystrický župan Marian Kotleba, ktorého zastupovali poslanci NR SR Rastislav Schlosár a Jana Nehézová. Hneď v úvode snemu si účastníci minútou ticha pripomenuli tragicky zosnulého poslanca NR SR za ĽS Naše Slovensko Ondreja Bindera, ktorý bol kandidátom na člena krajskej rady Matice Slovenskej a zakladateľom miestneho odboru Matice Slovenskej vo Svätom Antone. Vo svojom príhovore Rastislav Schlosár matičným delegátom pripomenul, že úlohou Matice Slovenskej je predovšetkým to, aby „zachovala Slovensko slovenské a kresťanské“ tak, ako si to želali aj naši národní velikáni. Ďalej uviedol, že tento cieľ možno dosiahnuť len vtedy, keď bude Matica Slovenska „dbať o obnovenie slovenskej suverenity a nezávislosti, ktorú sme stratili našim vstupom do Európskej únie“ a súčasne, ak sa bude „dôsledne vyhýbať jedu liberalizmu a multikulturalizmu, ktoré systematicky rozkladajú náš národ.“

V prejave vyjadril Matici Slovenskej plnú podporu a spomenul dva konkrétne príklady z tohto roku, kedy ĽS Naše Slovensko pomohla tejto národnej organizácii – zabezpečenie bezplatnej autobusovej dopravy matičiarov z Banskobystrického kraja na spomienkové slávnosti na Devíne a finančný príspevok na osadenie pamätnej tabule J. C. Hronského v Kremnici.