Od septembra chránime slušných ľudí v ďalších okresoch

Poslanci NR SR za ĽS Naše Slovensko pravidelne dostávajú do svojich poštových schránok listy od zúfalých občanov, pochádzajúcich najmä z regiónov východného Slovenska, ktorí žiadajú aby sme náš osvedčený systém vlakových hliadok rozšírili aj na trate v ich obciach a okresoch. Ľudia, pravidelne cestujúci na problematických tratiach s pôsobnosťou našich hliadok vidia výrazné pozitíva, ktoré vyplývajú z ich činnosti. Došlo k razantnému zníženiu kriminality vo vlakoch a na vlakových staniciach, cestovanie v prítomnosti našej hliadky je vždy bezpečné a komfortné, pretože asociáli ktorí sa inak správajú hlučne a otravujú slušných ľudí sú v prítomnosti našej hliadky tichí a slušní, ako všetci ostatní cestujúci.

Kandidát na župana Prešovského samosprávneho kraja, Ing. Jozef Mihalčin sa preto v nadväznosti na nespočetné množstvo podnetov od občanov rozhodol iniciovať vznik novej vetvy vlakových hliadok Medzi Prešovom a Medzilaborcami.  20. septembra sa na vlakovej stanici vo Vranove nad Topľou uskutočnila tlačová konferencia ĽS Naše Slovensko, kde sme oficiálne verejnosti a médiám oznámili spustenie nových vlakových hliadok aj na tratiach horného Zemplína.

Zaistenie bezpečného života slušných pracujúcich ľudí, ktorí sú na východe pravidelne vystavovaní kriminalite nebezpečných asociálov je pre ĽS Naše Slovensko jednou z priorít programu. Práve preto budeme v našom osvedčenom systéme vlakových hliadok pokračovať aj naďalej, dokiaľ sa minister vnútra a policajný prezident nezobudia a miesto šikanovania a trestania ľudí za ich politické názory nezačnú chrániť slušných ľudí tam, kde je to potrebné.

Milan Mazurek
predseda Prešovského krajského klubu ĽS Naše Slovensko