ĽS Naše Slovensko zriadila charitatívny dom v Košickom kraji

Na Slovensku je stále priveľa ľudí, ktorí sa do chudoby prepadli nie svojou vinou. Práve týmto ľuďom sa snažíme pomáhať. ĽS Naše Slovensko organizuje pravidelne zbierky oblečenia, ktoré potom odovzdávame charitatívnym a cirkevným organizáciám. Naše zbierky ošatenia sa však rozrástli natoľko, že sme sa rozhodli zriadiť centrálny charitatívny dom, v ktorom budeme vyzbierané oblečenie sústreďovať, triediť, čistiť a posielať ďalej tým, ktorí to najviac potrebujú. Okrem oblečenia však v rámci sociálnej pomoci zbierame aj kuchynské náradie, funkčné elektrospotrebiče a ďalšie užitočné náradie.

charitativny-dom-ls-nase-slovensko

Výhodou tohto typu poskytovania sociálnej pomoci je transparentnosť a individuálny prístup. Záujemca o pomoc si môže veci osobne prevziať, prípadne mu pomôžeme s ich odvozom. My získame zároveň príležitosť nadviazať osobný kontakt s prijímateľmi, porozprávať sa s nimi a overiť si, či našu pomoc nezneužívajú. Zodpovední kolegovia z partnerských charitatívnych organizácií nás totiž upozorňovali na netransparentnosť niektorých podvodníckych charitatívnych združení, ktoré vyzbierané veci odovzdávajú v kontajneroch nezodpovedným asociálom do cigánskych osád, narkomanom a potulným alkoholikom. Naša pomoc však nie je určená pre nezodpovedných a lenivých. Pomáhať mienime sociálne slabým, ale slušným a snaživým rodinám a osobám.

Charitatívny dom nájdete v okolí Košíc – v obci Veľká Ida (časť Gomboš), číslo domu 20. V prípade záujmu o pomoc alebo návštevu charitatívneho domu je potrebné skontaktovať sa s predsedom Okresnej organizácie ĽS Naše Slovensko pre Košice – okolie, s pánom Štefanom Hudákom (okresKS@NaseSlovensko.NET) alebo nás navštíviť osobne.

PhDr. Štefan Surmánek, CSc.
predseda Košického krajského klubu ĽS Naše Slovensko