Marian Kotleba podpísal zmluvu, ktorá ušetrí kraju 20 miliónov eur a vodičom autobusov pridá na výplate!

Každý samosprávny kraj musí na svojom území zabezpečiť dopravnú obslužnosť prostredníctvom autobusovej dopravy. V Banskobystrickom samosprávnom kraji boli za týmto účelom ešte v roku 2008 uzatvorené zmluvy s dopravcami SAD Zvolen a SAD Lučenec. Tieto zmluvy uzatvoril bývalý predseda kraja Milan Murgaš (nominant SMERu) za podmienok, ktoré boli pre kraj veľmi nevýhodné. Uzatvorené zmluvy totiž umožňovali dopravcom nakupovať si autobusy podľa vlastného uváženia a ľubovoľne si meniť dĺžku účtovných odpisov. Kraj s tým však nemohol celé roky nič robiť, pretože uzatvorené zmluvy boli nedotknuteľné. Situácia sa zmenila až koncom minulého roka, keď dopravné spoločnosti prejavili ochotu rokovať o možnostiach optimalizácie nákladov do budúcnosti. Túto ponuku sme okamžite prijali a pustili sme sa do tvrdej práce.

Vyrokovaním nových podmienok sme ušetrili kraju viac ako 20 miliónov eur

Po roku veľmi tvrdých, ale odborných a korektných rokovaní sme dospeli k návrhu dodatku so spoločnosťou SAD Zvolen (rokovania o úsporách so spoločnosťou SAD Lučenec ešte prebiehajú), ktorý okrem iného veľmi výrazným spôsobom presúva znášanie nákladov (účtovných odpisov) zo zakúpených autobusov z kraja na samotnú dopravnú spoločnosť. S dopravcom sme sa zároveň dohodli na legitímnom predĺžení zmluvy o ďalších 5 rokov, pretože inak by túto ekonomickú optimalizáciu nebol schopný realizovať.

Návrh tohto dodatku sme dali v súlade s princípom maximálnej transparentnosti schváliť na dopravnú a finančnú komisiu Zastupiteľstva BBSK, kde získal jednohlasnú podporu všetkých poslancov a nezávislých odborných členov komisií. Tí potvrdili správnosť vypočítaných úspor. Náš dodatok sa stretol s takou pozitívnou odozvou, že rovnako bol bez výnimky jednohlasne schválený aj všetkými poslancami naprieč celým politickým spektrom na samotnom rokovaní Zastupiteľstva BBSK (dôkaz: výpis z hlasovania poslancov)

dodatok sad zv tlacovka thumbVďaka nami vyrokovanému dodatku ušetrí Banskobystrický kraj na nákladoch na autobusovú dopravu len v nasledujúcich 2 rokoch viac ako 20 miliónov eur, pričom úspory budú pokračovať aj v budúcnosti. Z takto ušetrených desiatok miliónov eur budeme môcť zrekonštruovať ešte viac ciest, škôl, domovov sociálnych služieb a ďalších zariadení. BBSK sa tak dostane na samotnú špičku v investíciách do rozvoja kraja.

BBSK bude mať zabezpečenú autobusovú dopravu za najvýhodnejšie ceny na Slovensku

Vďaka vyrokovanému dodatku bude autobusovú dopravu vo veľkej časti BBSK aj naďalej zabezpečovať slovenský dopravca SAD Zvolen, avšak za výhodnejšiu cenu 1,24 €/km. Celkovo tak bude mať BBSK zabezpečenú cenovo najvýhodnejšiu dopravnú obslužnosť na Slovensku. Na tlačovej konferencii to potvrdil  aj samotný člen slovenského prezídia Zväzu autobusovej dopravy PhDr. Polóny.

Pre porovnanie, autobusovú dopravu v Nitrianskom kraji zabezpečuje zahraničná spoločnosť Arriva za cenu 1,35 €/km. Pri desiatkach miliónov odjazdených kilometrov ročne a 10 ročnom trvaní zmluvy tak Nitriansky kraj zaplatí o zbytočné desiatky miliónov eur viac! Pripomíname, že zahraničná spoločnosť Arriva vyhrala predraženú stomiliónovú súťaž v Nitrianskom kraji za veľmi zvláštnych okolností. To budeme musieť v Nitrianskom kraji v budúcnosti ešte dôkladne preveriť!

Dopravu v kraji bude zabezpečovať slovenský dopravca, nie zahraničná firma

Autobusová doprava v BBSK bude zabezpečená nielen za najvýhodnejších cenových podmienok, ale na rozdiel od niektorých iných krajov (napríklad Nitrianskeho kraja) ju bude aj naďalej zabezpečovať slovenský dopravca, nie zahraničná firma. Dopravca SAD Zvolen zamestnáva na výkonoch pre BBSK viac ako 1000 zamestnancov, prevažne chlapov – živiteľov rodín. Tieto rodiny tak budú mať vďaka nášmu dodatku zabezpečený stabilný príjem minimálne na ďalších 5 rokov.

Platy vodičov autobusov stúpnu o 6 %

V rámci rokovaní s dopravcom sa nám tiež podarilo vyrokovať aj navýšenie platov pre vybraných zamestnancov SAD Zvolen, najmä vodičov, automechanikov a ostatného personálu zabezpečujúceho prímestskú autobusovú dopravu v rámci BBSK. So spätnou platnosťou od 1.1.2017 im platy stúpnu paušálne o zaslúžených 6 %, t.j. o 40 až 70 eur mesačne. Vďaka tejto valorizácii sa podľa slov vedenia SAD Zvolen vrátilo naspäť do práce v Banskobystrickom kraji už niekoľko vodičov, ktorí boli doteraz nútení opúšťať svoje rodiny a chodiť pracovať na turnusy do Bratislavy.

Novinári našu tlačovú konferenciu odignorovali

Za zmienku stojí aj fakt, že o tomto našom výraznom úspechu sa nedočítate ani v Novom Čase, ani v iných médiách. Na našu tlačovú konferenciu totiž z 12-tich pozvaných médií prišli nakoniec len traja novinári (z TASR, SITA a RTVS)! Ostatní našu tlačovú konferenciu odignorovali. To len potvrdzuje známy fakt, že mainstreamové médiá o nás neinformujú objektívne, pretože všetko pozitívne zamlčia a všetko negatívne zveličia.

Preto Vás prosím – pomôžte šíriť pravdu a zdieľajte túto informáciu. Inak sa tento úspech stratí a verejné inštitúcie zostanú opäť v rukách zabehnutej politickej mafie.

Ing. Milan Uhrík, PhD.
riaditeľ Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja