Lunter a jeho syn chcú kvôli kšeftom zrušiť Kotlebove dodatky s autobusovými dopravcami, ktoré šetria milióny eur

Predchádzajúce vedenie Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) na čele s predsedom Marianom Kotlebom malo na konci roka 2017 jedinečnú vyjednávaciu pozíciu voči dvom autobusovým dopravcom zabezpečujúcim dopravnú obslužnosť na území BBSK. Desaťročné nevýhodné zmluvy, uzatvorené ešte predchádzajúcim SMERáckym vedením, totiž mali končiť v roku 2018.

Možnosť uzatvorenia dodatku k zmluvám o službách vo verejnom záujme, medzi ktoré patrí aj zabezpečenie autobusovej dopravy na území kraja, umožňuje nariadenie ES č. 1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej doprave. Toto nariadenie umožňuje v odôvodnených prípadoch súvisiacich s optimalizáciou odpisov na už zakúpené autobusy predĺžiť platnosť existujúcej zmluvy najviac o 50 % doby platnosti pôvodnej zmluvy, t.j. v prípade BBSK o 5 rokov.

My sme sa ako predchádzajúce vedenie BBSK rozhodli túto možnosť vyrokovania dodatku využiť, podobne ako drvivá väčšina ostatných miest a krajov. Vedeli sme, že máme veľmi dobrú vyjednávaciu pozíciu, pretože dopravcovia budú ochotní za predĺženie zmluvy poskytnúť veľké zľavy na cenách. Ani oni totiž nemali istotu, či by ich v prípadnom verejnom obstarávaní neporazil nejaký zahraničný dopravca, ktorý by na územie Slovenska dovliekol autobusy a šoférov trebárs z Turecka alebo z Číny. Jednoducho sa ukázalo, že na 5 nasledujúcich rokov je pre súčasných dopravcov lepší vrabec v hrsti, ako holub na streche.

Po veľmi dlhých a tvrdých rokovaniach sme nakoniec dohodli s oboma firmami SAD Zvolen a SAD Lučenec podpis dodatkov, v ktorých sme za cenu predĺženia vyjednali najnižšiu cenu na kilometer na celom Slovensku – 1,18 €/km pre firmu SAD Lučenec  a 1,24 €/km pre firmu SAD Zvolen, ktorá mala v porovnaní so SAD Lučenec inú štartovaciu pozíciu.

Len pre porovnanie, Nitriansky samosprávny kraj, ktorý išiel do verejného obstarávania (pretože možnosť podpísania dodatku vyčerpal už v minulosti) vysúťažil dopravcu za cenu 1,35 €/km. Vo verejnom obstarávaní totiž kraj nemá prakticky žiadnu možnosť, ako prinútiť dopravcu znížiť cenu. To by mala v súťaži robiť konkurencia, ktorá však zvyčajne neexistuje, lebo nikto iný nemá v kraji vybudovanú potrebnú sieť autobusovej infraštruktúry.

Kvôli maximálnej transparentnosti sme návrhy dodatkov prehnali cez množstvo právnych kontrol a nakoniec dali schváliť do Zastupiteľstva BBSK, kde boli schválené jednohlasne naprieč celým politickým spektrom, pretože boli naozaj pripravené dobre.

A keďže sme Ľudová strana, tak okrem úspor pre kraj sme mysleli aj na ľudí, ktorí svojou každodennou tvrdou prácou zabezpečujú autobusovú dopravu. Vyjednali sme zásadné zvýšenie platov vodičov v SAD Zvolen o 6 %, t.j. o 40 – 70 eur mesačne.

Predĺžením zmlúv so slovenskými autobusovými dopravcami sme zároveň dokázali zachrániť takmer tisíc pracovných miest šoférov a personálu, ktorý zabezpečuje autobusovú dopravu v kraji.

Naše výhodnejšie dodatky s dopravcami vygenerovali pre BBSK len za prvý polrok 2018 pri rovnakom objeme dopravných výkonov úspory vo výške až 2,8 milióna eur.

Tieto mnoho miliónové úspory sa však stali tŕňom v oku novému vedeniu BBSK na čele s Lunterom a jeho synom. Tí začali hľadať všemožné spôsoby, ako platnosť predĺženia zmlúv s dopravcami spochybniť. Dokonca začali údajne pofidérne rokovať aj s nemenovanými zahraničnými dopravcami, ktorí by mohli nahradiť súčasných slovenských dopravcov. Jednoducho povedané, z miliónových úspor, ktoré sme so slovenskými dopravcami vyjednali nekvapká nikomu žiadna provízia.  A vidina 400 miliónového kšeftu pri verejnom obstarávaní na nových autobusových dopravcov je pre Lunterovu partiu obrovským lákadlom, pre ktorý sú zrejme schopní obetovať hocičo.

ĽS Naše Slovensko, ktorú v súčasnom zastupiteľstve BBSK zastupuje Marian Kotleba ako poslanec kraja však urobí všetko pre to, aby dobré hospodárenie kraja čo najviac ochránila a aby Lunterovu neuhasiteľnú túžbu po kšeftoch zastavila.

Ing. Milan Uhrík, PhD.
bývalý riaditeľ Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja