Ľudová strana Naše Slovensko na proteste proti islamizácii v rumunskej Bukurešti

Ľudová strana Naše Slovensko je aktívna už aj v zahraničí. 20. júla 2015 svojou účasťou podporila v Bukurešti historicky prvé zhromaždenie a petičnú akciu proti islamizácii Európy v Rumunsku. Niekoľkoročná spolupráca s národnou organizáciou Noua Dreapta (Nová pravica) týmto dosiahla nový rozmer a prináša Európe posolstvo spolupráce, na základe rešpektovania národnej suverenity, viery, kultúrneho dedičstva a tradícií každého európskeho národa.

Demonštrácia, ktorá sa konala v centre rumunského hlavného mesta Bukurešť, bola reakciou na plán vybudovať obrovskú mešitu v tomto meste z peňazí Turecka do roku 2018. Slúžiť má nielen rumunským moslimom, ale aj státisícom imigrantov, ktorí už onedlho zaplavia aj Rumunsko. Stovky zúčastnených si vypočuli prejavy predstaviteľov rumunských organizácií, zvlášť hlboké emócie vyvolal prejav pravoslávneho kňaza a spoločná modlitba.

Delegáciu ĽS Naše Slovensko zastupovali Ing. Mgr. Marian Kotleba (volebný líder strany a predseda Banskobystrického samosprávneho kraja), Ing. Martin Beluský, PhD. (predseda strany), Rastislav Smolka (krajský predseda Trenčín), Martin Žáčik (okresný predseda pre Trenčín a Myjavu), Peter Krupa (okresný predseda pre Ilavu, Púchov a Považskú Bystricu) a Stanislav Kandera.

 Vystúpenie Mariana Kotlebu, ktoré bolo simultánne prekladané do rumunčiny, privítali domáci mohutným potleskom a ten sa opakoval počas celého prejavu, v ktorom vyslovil Rumunsku podporu v boji proti islamizácii, najväčšej hrozbe v novodobých dejinách, a poukázal na odkaz našich predkov pri ochrane rodiny, vlasti a viery v časoch tureckej okupácie. Spomenul tiež zradných politikov v orgánoch Európskej únie a národných parlamentoch, ktorí sú zodpovední za duchovný a materiálny rozvrat európskych štátov.

O dôležitosti demonštrácie svedčila aj prítomnosť spravodajských televíznych štábov a následné reportáže v hlavnom vysielacom čase, a tiež početné články v printových a elektronických médiách.

Akcia v Rumunsku ukázala, že Európa sa skutočne zjednocuje, ale nie podľa predstáv a plánov skorumpovaných politikov z Bruselu, ale v duchu udržania národnej identity, morálnych zásad a kresťanskej viery.