ĽS Naše Slovensko si uctila pamiatku Janka Kráľa v Zlatých Moravciach

Dňa 23. mája 2015 sme si v Zlatých Moravciach uctili 139. výročie úmrtia slovenského národného buditeľa Janka Kráľa. Pamiatky sa zúčastnili členovia ĽS Naše slovensko, Akčnej skupiny Vzdor Kysuce a občania okolitých miest. Akcia mala za cieľ oživiť pamiatku tohto významného štúrovca, ktorá žiaľ na Slovensku zostala v zabudnutí. V dnešnej dobe už nie je dokonca tento národný buditeľ ani v učebných osnovách…

S prejavom vystúpil organizátor spomienky – okresný predseda Zlaté Moravce – Štefan Jurík, ktorý priblížil potrebu udržiavania národnej hrdosti, na ktorej stojí budúcnosť nášho národa. Objasnil zlú situáciu na Slovensku, pričom za jej hlavnú príčinu označil zabúdanie na náš národ, našu roztrieštenosť a tolerovanie parazitovania na našich dejinách . Pamiatku Janka Kráľa by sme si podľa jeho slov nemali uctiť iba zapálením sviečky a položením venca, ale hlavne spôsobom nášho života a zodpovedným postojom k nášmu národu – za naše Slovensko.

Počas spomienky tiež odznela báseň od Janka Kráľa s názvom Jarná Pieseň, ktorú predniesla 19-ročná Viktória Kabátová. Prejav mal tiež náš člen a riaditeľ úradu Banskobystrického samosprávneho kraja – Ing. Milan Uhrík, PhD., ktorý  upozornil na potrebu chrániť našu slovenskú reč, aj keď nám dnešná doba vnucuje rôzne anglické názvy a zabúdame tak na štúrovskú slovenčinu, ktorú nebolo jednoduché vo svojej dobe uzákoniť.

Ako ďalším hosťom bol Marián Magát, predseda Akčnej skupiny Vzdor Kysuce. Vo vojom vystúpení priblížil potrebu národnej hrdosti a súdržnosti, ako aj potrebu uctievať si dejiny a nenechať sa klamať. Isť a kráčať národne a tvoriť budúcnosť, ako ju tvorili naši narodní dejatelia.

Spomienka bola zakončená položením venca k pamätnému pomníku Janka Kráľa,  pri ktorom si všetci spoločne uctili jeho pamiatku prvou slovenskou hymnou: Hej Slováci !

Napriek upršanému počasiu sa spomienky zúčastnilo asi 100 ľudí, medzi ktorými bolo vidieť aj niekoľkých zástupcov mesta.

Štefan Jurík
okresný predseda
ĽS Naše Slovensko – Zlaté Moravce