ĽS Naše Slovensko sa v Ríme zúčastnila medzinárodnej konferencie proti imigrácii a terorizmu

Spojení proti imigrácii a terorizmu – tak znel názov medzinárodnej konferencie, ktorú usporiadala Aliancia za mier a slobodu (APF) 12. novembra v Ríme za účasti takmer 400 účastníkov. Za ĽS Naše Slovensko sa tejto konferencie zúčastnila 7-členná delegácia pod vedením podpredsedu strany a poslanca NR SR Martin Beluského a poslanca NR SR Stanislava Mizíka.

thumb-apf-rimPrvým rečníkom konferencie bol tajomník APF Stefan Jacobsson. Jeho rozsiahly príspevok pripravil pôdu konferencie a pozitívne naladil všetkých prítomných. Politický vývoj v poslednom období ukazuje, že nielen Európania, ale aj celý svet sa postupne otáča proti liberalizmu, ktorý priniesol len deštrukciu, masovú imigráciu, terorizmus a vojny. Vyriešenie tejto krízy je možné iba vtedy, ak si národy Európy zachovajú základné hodnoty, na ktorých je Európa postavená.

Ako ďalší rečník vystúpil podpredseda APF Nick Griffin, ktorý orientoval svoj príspevok na desivú realitu demografického kolapsu prebiehajúceho v súčasnosti v celej Európe. Na konci svojej reči sa zameral na vysvetlenie ako tento kolaps skončí s prežitím a víťazstva pravého ducha Európy.

Na konferencii vystúpil aj Lahoud Lahdo, zástupca Sýrie, s ktorou má Aliancia blízke spojenie. Účastníkov konferencie oboznámil so situáciou v Sýrii a všetkých ubezpečil, že Islamský štát nebude mať čoskoro v Sýrii žiadne územia. Vo svojom príhovore hovoril o dôkazoch, ktoré usvedčujú jednotky NATO zo spolupráce s Islamským štátom a o obrovskom hrdinstve obyčajných sýrskych občanov a vojakov, ktorých odvaha, obeta a nacionalizmus umožnil toto víťazstvo. Lahoud Lahdo vysvetlil nutnosť vyriešenia krízy v Sýrii, aby sa tak pomohlo Európskej únii s utečencami a imigrantskou krízou.

Udo Voigt, poslanec Európskeho parlamentu za NPD vysvetlil dôležitosť paneurópskej kooperácie na úrovni politických strán ako je aj napr. APF.

Doktor Martin Beluský z ĽS Naše Slovensko oboznámil účastníkov konferencie s postojom našej strany k EÚ, NATO a imigračnej kríze. Veľkú časť prezentácie venoval najmä doterajším výsledkom našej práce a tiež ďalším cieľom ĽS Naše Slovensko.

S posledným príspevkom na konferencii vystúpil Roberto Fiore, predseda APF a predseda Forza Nuova. Zhodnotil doterajšie výsledky práce APF, ktorá sa snaží o spojenie nacionalistov na Európskej úrovni. Konferencia APF v Ríme poslala jasný signál Európe a celému svetu: Sme súčasťou zmien a silnejúcou novou silou. Po Brexite a zvolení Donalda Trumpa v USA je politická zmena v Európe nielen nevyhnutná, ale je už na ceste.

Ing. Martin Beluský, PhD.
podpredseda ĽS Naše Slovensko