ĽS Naše Slovensko na spomienke na 135. výročie narodenia gen. M. R. Štefánika

Členovia Ľudovej strany Naše Slovensko sa 25. júla 2015 zúčastnili  slávnostnej spomienky na 135. výročie narodenia gen. M. R. Štefánika. K jeho rodnému domu v Košariskách položili zástupcovia Trenčianskeho krajského klubu (krajský predseda Rastislav Smolka) a Trnavského krajského klubu (krajský predseda Stanislav Drobný) veniec na pamiatku všetkého, čo tento veľký muž slovenského národa pre nás vykonal.