Hliadky Ľudovej strany Naše Slovensko vo vlakoch prinášajú prvé výsledky

V pondelok 11. apríla 2016 sme spustili hliadky ĽS Naše Slovensko na rizikových železničných spojoch. Členovia ĽS Naše Slovensko pod vedením poslanca NR SR Petra Krupu prvé dva dni akcie hliadkovali v osobných vlakoch na linke Zvolen – Levice a späť. Naša činnosť zameraná na prevenciu kriminality sa stretla s veľmi pozitívnym ohlasom, tak zo strany cestujúcej verejnosti, ako aj zo strany rádových železničiarov. Hoci prešli len prvé dva dni, už teraz sme zaznamenali zvýšený počet policajtov vo vlakoch, ako aj rešpekt asociálov, ktorí si v prítomnosti našich hliadok nedovolili inak obvyklé výtržnosti. Toto je prvý výsledok našich hliadok v prospech ochrany všetkých slušných ľudí na Slovensku.


Včera i dnes sa mohli cestujúci v osobnom vlaku na linke Zvolen – Levice a späť stretnúť s našou prvou – 3-člennou hliadkou ĽS Naše Slovensko, ktorú viedol poslanec NR SR Peter Krupa. Úlohou hliadok, ktoré postupne plánujeme zaviesť na viacerých rizikových spojoch, nie je nahrádzať políciu, ale dopĺňať ju tam, kde štátne orgány zlyhávajú. A to je aj prípad niektorých vlakov, v ktorých dochádza k častým útokom a výtržnostiach zo strany rôznych asociálov.

Brutálny útok na dievča

Svedčí o tom aj prípad zo 7. apríla, keď bolo práve vo vlaku smerujúcom z Nových Zámkov do Zvolena, brutálne napadnuté 21-ročné dievča. Cigánsky extrémista ju škrtil, bil päsťami a napokon pod hrozbou smrti okradol. Rodina tohto zločinca mala dokonca ešte tú drzosť, že sa napadnutému dievčaťu vyhrážala priamo pred policajnou stanicou, kde vypovedala. Napriek tomu všetkému je však tento asociál a zločinec stíhaný na slobode.

Hliadky ĽS Naše Slovensko chcú preto vo vybraných vlakoch dohliadať na bezpečnosť a pôsobiť tak v oblasti prevencie kriminality. V prípade, že by došlo k nejakému trestnému činu, sú pripravení páchateľov v zmysle zákona zadržať a následne odovzdať do rúk polície.

Ľudia nás podporujú

Tento aktívny prístup ĽS Naše Slovensko k ochrane slušných ľudí, už v prvé dva dni našej akcie ocenili cestujúci aj rádoví železničiari. Viacerí z nich, s ktorými sme sa mali možnosť rozprávať, nám potvrdili, že najmä cigánski asociáli majú väčší rešpekt z našich hliadok, ako z polície. Mnohí ľudia, ktorí sa stali obeťami či svedkami vyčíňania asociálov, sú totiž zúfalí a bezradní z toho, ako ich nedokáže vláda ochrániť, hoci má v rukách zákony, ako aj donucovaciu moc.

Žiaľ, stretli sme sa aj s nepochopením zo strany oficiálnych predstaviteľov polície a železníc, ktoré namiesto toho, aby riešili bezpečnostnú situáciu na železnici, riešia rozdávanie letákov vo vlakoch, ktoré vlastní štátna spoločnosť, ktorá má slúžiť všetkým.

Najvyšší čas založiť Domobranu

Bezpečnostná situácia na Slovensku a prístup vlády k nej pritom hovorí jasnou rečou. Je najvyšší čas, aby sme založili Domobranu, ktorá bude brániť slušných ľudí všade tam, kde zlyhala polícia. ĽS Naše Slovensko je pripravená predložiť v parlamente zákon o Domobrane. Kým sa tak stane, poskytneme aktívnu ochranu cestujúcim na rizikových spojoch. Napokon bezpečnosť obyvateľov nie je len vecou polície, ale všetkých slušných občanov, ktorým nie je ľahostajný osud Slovenska.