Do boja proti cigánskej kriminalite v košickej časti Luníka VIII sa zapojili aj hliadky ĽS Naše Slovensko

Sledujúc štatistiky vývoja kriminality na Slovensku prichádzame k poznaniu, že páchanie trestnej činnosti je najviac rozšírené v prostredí asociálne sa správajúcich skupín obyvateľstva. Medzi nimi majú početné zastúpenie tie najzaostalejšie a najmenej civilizované zložky cigánskeho etnika. Na Slovensku neprejde týždeň aby sme sa z médií nedozvedeli o kriminálnom čine spáchanom cigánskymi asociálmi. To vyvoláva medzi slušnými občanmi  obavy o svoju bezpečnosť. Svedčia o tom aj výsledky prieskumu ESS (Európska sociálna sonda) zrealizovaného v rokoch 2002 až 2012, podľa ktorého Slováci patria k tým obyvateľom Európy, ktorí vyjadrili najväčšie obavy o svoju bezpečnosť, t.j. o bezpečnosť svojej rodiny a svojho majetku. Uvedené skutočnosti predstavujú veľmi znepokojujúce zistenia a zároveň poukazujú na nízku efektivitu činnosti tých štátnych orgánov, ktoré majú na starosti prevenciu, odhaľovanie a potláčanie protizákonnej činnosti.

14650488_656711494488578_5939155467391291501_n

O náraste cigánskej kriminality svedčí, okrem množstva iných prípadov aj rastúci počet lúpežných prepadnutí v Košickej lokalite Luník VIII, ktoré bezprostredne susedí s cigánskym sídliskom Luník IX a s nelegálnou cigánskou osadou Mašličkovo. Slušní obyvatelia Luníka VIII sa dlhodobo sťažujú na kriminálne správanie Cigánov žijúcich v ich susedstve. A majú na to vážne dôvody. Veď len za niekoľko ostatných týždňov došlo v tejto lokalite k deviatim lúpežným prepadom, obeťami ktorých boli ženy a občania v dôchodkovom veku. Pomoc zo strany mestskej a štátnej polície je nedostatočná. Aj preto sa samotní obyvatelia Luníka VIII rozhodli vytvoriť občianske hliadky, prostredníctvom ktorých chcú svojpomocne zabezpečovať väčšiu ochranu svojich spoluobčanov v danej lokalite.

Na túto skutočnosť veľmi  pohotovo zareagovalo Košické vedenie strany Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko, ktoré v spolupráci s členmi tejto strany z okresu Košice – okolie vytvorilo hliadky ĽS Naše Slovensko s cieľom zamedziť páchaniu trestnej činnosti zo strany cigánskych kriminálnikov a takouto občianskou angažovanosťou prispieť k zvýšeniu bezpečnosti obyvateľov tejto časti Košíc. V súvislosti s organizáciou a samotným výkonom hliadkovej činnosti členov ĽS Naše Slovensko je potrebné obzvlášť vyzdvihnúť iniciatívu a osobnú angažovanosť predsedov okresných organizácií.

14731325_656711571155237_6844209823630701169_n

Dalo by sa očakávať, že takáto iniciatíva zo strany ĽS Naše Slovensko sa od predstaviteľov štátnej a samosprávnej moci dočká pochopenia a uznania. Opak je však pravdou. Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz a vicestarosta Košickej časti Terasa Andrej Sitkár považujú podobné aktivity za nežiaduce škodlivé. Ak však zoberieme do úvahy, koho záujmy reprezentujú vyššie menovaní funkcionári, ich odsudzujúca reakcia na hliadkovú činnosť členov ĽS Naše Slovensko nás nemôže prekvapiť. Určite totiž neobhajujú záujmy slušných občanov Košíc. Podobne ako v prípade vlakových hliadok ĽS Naše Slovensko aj občianske hliadky v Košickej časti Luníka VIII sledujú jediný cieľ – prispieť k vyššej miere bezpečnosti občanov Slovenska. Aj takýmto spôsobom sa napĺňa princíp verejnej služby obyvateľstvu.

PhDr. Štefan Surmánek, CSc.
Košická organizácia Kotleba – ĽS Naše Slovensko