BBSK hľadá možnosti, ako pomôcť pútnickému miestu Staré Hory

Predseda BBSK Marian Kotleba sa dnes (23. 1.) stretol s hlavným predstaveným Krakovskej provincie rádu bosých karmelitánov Tadeuszom Florkom, hlavným ekonómom Jarosławom Janochom a správcom farnosti Staré Hory Stanisławom Miernikom. Predseda BBSK ich pozval na Úrad BBSK pri príležitosti ich vizitácie na Starých Horách a v Banskej Bystrici. Cieľom stretnutia bolo hľadať možnosti, ako pomôcť pútnickému miestu Staré Hory. Tie sú považované za jedno z najdôležitejších pútnických miest na Slovensku a majú tak význam aj z hľadiska podpory cestovného ruchu v BBSK. Predseda BBSK sa zaujímal aj o podporu blížiacemu sa referendu zo strany Rádu bosých karmelitánov.


Na Slovensko prišli bosí karmelitáni koncom 14. storočia. Sú považovaní za najprísnejšiu rehoľu v rámci Katolíckej cirkvi. Bosí karmelitáni spravujú farnosť Staré Hory a banskobystrickú kalváriu. Slovenské kláštory rádu bosých karmelitánov z hľadiska cirkevného práva patria pod Krakovskú provinciu. Najobľúbenejšími svätcami tejto rehole sú sv. Terézia a sv. Ján z Kríža.