V petícii proti príchodu imigrantov na Slovensko pokračujeme!

PetíciaNa summite v Bruseli sa pred pár dňami rozhodlo o zrušení povinných kvót na imigrantov. To však vôbec neznamená, že k nám imigranti neprídu! Prvá skupina 60 tis. imigrantov bude prerozdelená medzi členské krajiny EÚ tak, ako sa pôvodne plánovalo. Zmenil sa len spôsob. Najnovšie ich budeme prijímať na základe „dobrovoľnosti“ – inými slovami na základe sofistikovaného politického nátlaku Európskej únie. Čo to znamená v praxi? Slovensko na začiatok neprijme pôvodne plánovaných 785 imigrantov, ale „len“ 500! Ficova vláda sa totiž nezmohla na úplné odmietnutie tejto chorej a samovražednej politiky. Naopak podľahla tlaku Bruselu a tak, ako už veľakrát predtým, zradila slovenských občanov a rozhodla sa uprednostniť záujmy cudzincov pred našimi vlastnými záujmami. Preto bude Ľudová strana Naše Slovensko v petícii proti príchodu imigrantov na Slovensko naďalej pokračovať!

Ficova vláda v snahe upokojiť rozbúrenú verejnú mienku vyhlásila, že si spomedzi imigrantov vyberieme len ženy a deti. Kto však pozná podstatu súčasnej imigračnej politiky dobre vie, že azylanti majú právo na spájanie rodín. To znamená, že ženy a deti budú len trójskym koňom, za ktorým skôr či neskôr prídu hordy ich mužských rodinných príslušníkov!

Petícia proti imigrantom, ktorú spustila Ľudová strana Naše Slovensko, má preto naďalej zásadný význam. Zvlášť, ak je od začiatku namierená proti celej imigračnej politike nastavenej v rezolúcii Európskeho parlamentu č. RC-B8-0367/2015. Zrušené povinné kvóty sú totiž len 1 z 19 bodov celej rezolúcie! V platnosti zostali naďalej body, podľa ktorých máme poskytovať viac peňazí na presídľovanie imigrantov do Európy a ďalšie, ktoré umožňujú ich nekontrolovaný príliv na naše územie. Rezolúcia navyše volá potom, aby sa v Európskej únii zaviedla jednotná imigračná politika, ktorá bude záväzná pre všetky člensky krajiny. Zavedenie tohto bodu v praxi by pritom znamenalo, že do prijímania imigrantov, by už v budúcnosti členské krajiny a ani ich občania, nemohli nijako zasahovať, pretože o všetkom by rozhodoval direktívne Brusel, ktorému by sme sa museli pod hrozbou sankcií podriadiť.

Preto sa nedajte oklamať, sťahujte petíciu proti príchodu imigrantov na Slovensko, zbierajte aj naďalej podpisy a zasielajte petičné hárky na adresu uvedenú na petícii!