Milan Uhrík: Prečo kandidujeme do europarlamentu?

Podľa Ústavy SR sú nariadenia EÚ nadradené nad slovenské zákony. To znamená, že nie je dôležité to, čo schváli slovenský parlament, ale to, ako sa rozhodne EÚ. Kým tento nešťastný stav trvá, tak musíme ísť bojovať tam, kde sa o Slovensku rozhoduje. A žiaľ, dnes je to v Bruseli. Súčasná politika EÚ ničí Európu aj Slovensko. Ak máte nezmyslov z Bruselu už plné zuby, tak 25. mája poďte voliť!