Metské kultúrne stredisko, Slobody 492/24, Poltár

Lokalita:Metské kultúrne stredisko, Slobody 492/24, Poltár