Mestské kultúrne stredisko, Nám. A. H. Škultétyho 738/4, Veľký Krtíš

Lokalita:Mestské kultúrne stredisko, Nám. A. H. Škultétyho 738/4, Veľký Krtíš