V slovenskom parlamente už vôbec nepočuť slovenskú hymnu. Navrhujeme, aby hrala pred začiatkom každej schôdze.

V slovenskom parlamente by ste na slovenskú hymnu čakali márne. Napriek tomu, že sme na Slovensku, že Slováci sú (ešte stále) štátotvorným národom a poslanci NR SR prisahajú na Ústavu Slovenskej republiky, tak slovenskú hymnu v NR SR už prakticky nepočuť. Miesta slovenských symbolov postupne obsadzujú zahraničné symboly EÚ. Nečudo, že mnohí z tzv. štandardných politikov už zabudli, že neslúžia záujmom Bruselu, ale v prvom rade Slovenskej republike a jej občanom. Situácia je o to smutnejšia, že predsedom NR SR je predseda tzv. Slovenskej národnej strany Andrej Danko. Strany, ktorú už dnes vôbec nemožno nazvať národnou, pretože sa úplne vzdialila národným hodnotám, ktoré vyznávali jej zakladatelia.

Preto sme do NR SR podali návrh novely rokovacieho poriadku NR SR. Chceme, aby pred začatím každej schôdze v pléne NR SR zaznela slovenská hymna. Tento náš zdanlivo jednoduchý návrh nesie v sebe veľkú symboliku. Má byť odkazom, že Slovensko je ešte stále suverénny a hrdý štát a nie len nejaká kolónia Bruselu a západných korporácií. Slová slovenskej hymny pred začiatkom schôdze majú zároveň poslancom NR SR neustále pripomínať, že majú slúžiť záujmom Slovenska a nie záujmom zahraničia. Hlasovanie o tomto návrhu budeme pozorne sledovať. Poslanci, ktorí nezahlasujú za slovenskú hymnu, totiž nemajú v NR SR jednoducho čo hľadať!