Úradník viac než zákon? Podávame trestné oznámenie za zmarenie poslaneckého prieskumu

17. septembra 2019 sa na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou konal poslanecký prieskum poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, členov Výboru NR SR pre zdravotníctvo Cieľom tohto poslaneckého prieskumu bolo objektívne zistiť skutočnosti ovplyvňujúce priebeh a výsledok výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou odoprel prítomným poslancom NR SR možnosť oboznámiť sa s predmetnými dokumentami. Týmto jeho správaním došlo ku zmareniu poslaneckého prieskumu. Žiadame preto orgány činné v trestnom konaní, aby v zmysle príslušných ustanovení Trestného poriadku vec náležite prešetrili a v prípade, že dôjde k preukázaniu protiprávneho konania, vo veci začali trestné stíhanie.

Mgr. Rastislav Schlosár
tajomník strany