Predstavujeme revolučný návrh zmeny potratovej legislatívy

Od našej prvej legislatívnej iniciatívy v oblasti ochrany života nenarodených detí ubehol už viac ako jeden rok. Odvtedy sa na Slovensku spustila veľmi intenzívna debata o potrebe novelizovať zákon o umelom prerušení tehotenstva, ktorý bol prijatý ešte v roku 1986. K našej iniciatíve sa postupne pridali ďalší poslanci, strany a dokonca aj vláda. Tá však zostala iba pri rečiach a sľuboch a do dnešného dňa v tejto oblasti neurobili žiaden krok.

Naša strana sa však odmieta iba prizerať na to, ako sú každý deň zabíjané ďalšie a ďalšie nevinné deti iba kvôli zlému zákonu. Vo svete stále pokračuje trend, kedy sa aj v ostatných vyspelých krajinách sprísňuje antipotratová legislatíva. Naposledy to bolo USA, ktoré len za posledný rok prijalo viac ako 21 zákonov na obmedzenie, resp. zákaz istých foriem potratov. Potraty sú pritom stále najčastejšou formou smrti na svete. V roku 2018 takto zomrelo viac ako 42 miliónov detí, čo je 5 krát viac ako rakovina.

Na tlačovej konferencii sme predstavili náš nový, tretí návrh, ktorý odráža súčasnú atmosféru v poslaneckom zbore. Vypracovali sme kompromisný návrh, ktorého cieľom je v tomto kroku zachrániť viac ako tretinu detí formou skrátenia lehoty tzv. potratov na požiadanie zo súčasných 12 týždňov na navrhovaných 8 týždňov. Tak isto navrhujeme úplne zakázať potratovú turistiku, teda vykonávanie umelého prerušenia tehotenstva cudzinkám na území SR.