Pridajte sa k nám

Ľudová strana Naše Slovensko vo svojich radoch uvíta každého slušného človeka, ktorý chce úprimne a nezištne pracovať a bojovať za Slovensko, napĺňaním programu ĽS Naše Slovensko.

Uchádzač o členstvo v ĽS Naše Slovensko najskôr kontaktuje príslušného oblastného predsedu (príp. krajského predsedu) ĽS Naše Slovensko a dohodne si s ním osobné stretnutie.

Na stretnutí s príslušným okresným predsedom bude mať uchádzač možnosť podať prihlášku do ĽS Naše Slovensko. Prílohou prihlášky sú 3ks farebné fotografie v rozmere 2,5 x 3 cm a ročný členský príspevok 10 Eur.

ĽS Naše Slovensko rozhodne o prijatí uchádzača za člena ĽS Naše Slovensko najneskôr do 3 mesiacov od podania prihlášky. V prípade zamietnutia členstva, bude zaplatený členský príspevok uchádzačovi vrátený.

Novoprijatý člen ĽS Naše Slovensko dostane členský preukaz od príslušného krajského predsedu ĽS Naše Slovensko na najbližšom krajskom sneme, ktorý sa koná najmenej raz za 3 mesiace.

Kontaktné e-maily na okresných predsedov ĽS Naše Slovensko nájdete TU.