Naše vystúpenia v NR SR

Viac našich vystúpení nájdete na YouTube

M. Kotleba: návrh na hlasovanie o odvolaní prezidenta SR (21. schôdza - 10. 10. 2017)

M. Kotleba reaguje na Osuského (19. schôdza - 19. 9. 2017)

M. Kotleba reaguje na Grausovú (19. schôdza - 19. 9. 2017)

N. Grausová: zámena sviatku Dňa Ústavy za Deň vzniku ČSR (19. schôdza - 19. 9. 2017)

M. Kotleba, R. Schlosár a S. Drobný o DOMOBRANE (Slobodný vysielač - 3. 10. 2017)

M. Kotleba: podpora slovenských výrobkov v zákone o verejnom obstarávaní (19. schôdza - 19. 9. 2017)

S. Drobný: podpora slovenských výrobkov v zákone o verejnom obstarávaní (19. schôdza - 19. 9. 2017)

M. Beluský: podpora slovenských výrobkov v zákone o verejnom obstarávaní (19. schôdza - 19. 9. 2017)

M. Uhrík: podpora slovenských výrobkov v zákone o verejnom obstarávaní (19. schôdza - 19. 9. 2017)

S. Drobný: zámena sviatku Dňa Ústavy za Deň vzniku ČSR (19. schôdza - 19. 9. 2017)

Viac našich vystúpení nájdete na YouTube