Naše vystúpenia v NR SR

Viac našich vystúpení nájdete na YouTube

Milan Mazurek k pozvaniu amerických vojakov na Slovensku

Milan Uhrík k pozvaniu amerických vojakov na Slovensku

Marian Kotleba k pozvaniu amerických vojakov na Slovensku

Milan Mazurek o obmedzení imunity prezidenta

Ján Kecskés o obmedzení imunity prezidenta

Ján Mora o obmedzení imunity prezidenta

Ján Mora o Lunterovom hospodárení v BBSK

Martin Beluský o možnostiach miliónových úspor vo VÚC

Martin Beluský o neomarxistickej a liberálnej kultúre rozkladu

Milan Uhrik o ochrane života nenarodených detí

Viac našich vystúpení nájdete na YouTube