Vyhlásenie ĽS Naše Slovensko k odporúčaniu darovať 2 % dane Inštitútu Krista Veľkňaza