Dňa 18. apríla si pripomíname hanebnú justičnú vraždu prvého slovenského prezidenta Dr. Jozefa Tisa


Na 18. apríla pripadá smutné výročie. V tento deň bol v roku 1947 popravený prvý slovenský prezident Dr. Jozef Tiso. Poprave prezidenta predchádzal zinscenovaný politický proces s dopredu dohodnutým rozsudkom. Predsedom retribučného súdu, ktorý vyniesol nad Tisom smrteľný rozsudok, bol komunista Igor Daxner, ktorý počas celého procesu neskrýval svoju zaujatosť.

Na súde bol Jozef Tiso obviňovaný najmä z politických činov, hlavne z rozbíjania Československej republiky, za ktoré bol následne aj odsúdený. Pritom v dobe vyhlásenia Slovenského štátu bolo Československo už dávno v troskách, za čo mohla politika pražskej centrálnej vlády a najmä zrada západných mocností (Francúzska a Británie), ktoré odovzdali hitlerovskému Nemecku a hortyovskému Maďarsku veľkú časť československého územia. Tisovi tak retribučný súd úplne nelogicky vyčítal skutočnosť, že v zložitých pomeroch uprednostnil samostatnosť Slovenska pred jeho rozdelením medzi Maďarsko a Poľsko.

Počas Tisovho súdneho procesu boli viaceré požiadavky obhajoby zamietnuté, napríklad mnohé svedectvá v Tisov prospech neboli ani pripustené. Celkovo súd s prvým slovenským prezidentom bol jednoznačne politickým súdom, ktorý slúžil najmä ako akt osobnej pomsty zo strany Tisových politických oponentov, teda najmä čechoslovakistov (Beneš) a komunistov. Samotný Beneš sa vyjadril, že „Tiso musí visieť“ a na rozsudku sa dopredu dohadoval s predsedom súdu, komunistom Igorom Daxnerom. Rozsudok smrti nad prvým slovenským prezidentom mal byť pre Beneša nielen osobnou pomstou, ale aj zúčtovaním so slovenskými národnými snahami a myšlienkou slovenskej samostatnosti. Proti rozhodnutiu retribučného súdu sa nebolo možné odvolať, a tak 18. apríla v ranných hodinách bol prvý slovenský prezident Dr. Jozef Tiso popravený obesením.

V období komunistickej totality bol historický pohľad na Dr. Jozefa Tisa a celé obdobie prvej Slovenskej republiky cielene deformovaný. Boľševická historiografia prezidenta Jozefa Tisa vykresľovala len v tých najčernejších farbách. Žiaľ, vtedajší komunistickí historici naďalej ostali na svojich pozíciách, a tak sú mnohí z nich až do súčasnosti hlavnými vykladačmi tohto historického obdobia. Naopak historici nezaťažení komunistickou minulosťou, ktorí sa snažia priniesť komplexnejší pohľad na osobu prvého slovenského prezidenta, sú zastrašovaní, mediálne očierňovaní, a dokonca aj vyhadzovaní z práce (ako napríklad historik Dr. Martin Lacko).

Súdny proces s prezidentom Jozefom Tisom bol politickým procesom, ktorým Beneš a komunisti chceli odstrániť svojho politického protivníka a zároveň udupať myšlienku slovenskej samostatnosti a národnej slobody. Ľudová strana Naše Slovensko odsudzuje justičnú vraždu prvého slovenského prezidenta Jozefa Tisa a zároveň vyjadrujeme nádej, že čoskoro príde doba, keď sa táto osobnosť našej histórie dočká objektívneho prehodnotenia.

Mgr. Rastislav Schlosár
poslanec NR SR
tajomník ĽS Naše Slovensko