Vyčistime Slovensko!

iStock_000008545582SmallO tom, aké je naše Slovensko krásne, čo všetko ponúka nám, ale aj zahraničným turistom, vieme…

Na internete je veľa krásnych videí od rôznych profesionálnych, ale aj amatérskych kameramanov, autorov. Tiež v televízii máme možnosť sledovať rôzne dokumenty, ktorých by mohlo byť aj viac – o krásach Slovenska. Ale na druhej strane popri tých krásnych zákutiach Slovenska, by sa mala cez rôzne médiá, internet, bilboardy ukázať Slovákom aj druhá strana – tá negatívna. Špinavé odpočívadlá, papiere, plechovky, plasty – dokonca použité detské pampersky a samozrejme takzvané podpapierniky s ľudskými exkrementami.

Čo si myslíte, že to ľudia nevidia?! Aký, názor, zážitok, dojem si urobia turisti?! Nebolo by lepšie investovať eurá, ktoré prichádzajú z EÚ, na riešenie ekologických projektov na kvalitné smetné nádoby a umiestniť mobilné WC? Áno, hovoríme aj o tom, že ľudia sú aj vandali, hlupáci, ktorí ukradnú smetné nádoby, rozbijú mobilné WC, proste zničia, čo by malo slúžiť dobrej veci.

Na druhej strane hľadajme spôsob, ako tomu zabrániť a chrániť tento náš majetok . Motivujme dobrovoľníkov – máme armádu nezamestnaných cez systém monitorovania a hliadkovania týchto rizikových oblastí – parkoviská, odpočívadlá – v spolupráci s políciou a správou ciest.

Vytvorme na pôde správy ciest nové pracovné miesta (peniaze? .- je ich dosť, len…).

Samozrejme pre vinníkov, ktorí budú usvedčení, prichytení pri trestnom čine vandalizmu a pod., je nutné rýchle a hlavne efektívne riešenie. Vysoký finančný postih a trestať vinníkov prácou v zásade – všetko, čo si poškodil, musíš odpracovať.

Ukážme národu cez televíziu, tlač, cez médiá aj potoky a rieky všakovakého odpadu, za dedinami a valalmi čierne skládky, dokonca v chránených krajových oblastiach a národných parkoch kôpky a kopy odpadu.

Využime kvantum bilboardov vedľa ciest nielen na biznis, ale na ekologické a výchovné plagáty. Jedným slovom bojujme všetci, ktorí majú radi svoju vlasť, aby sme urobili veľký krok vpred a nie naopak. Mám možnosť z vlastných dlhoročných skúseností (pri dennom styku) aj právo povedať, že situácia v danej problematike – čistota prírody je neuspokojivá, ba dokonca v niektorých regiónoch Slovenska sa zhoršuje…

Keď chceme ponúkať krásy Slovenska a rozvíjať cestovný ruch v rámci Európy, a možno aj sveta, je nutné v prvom rade si vyčistiť svoju krajinu.

Zobuďme sa Slováci a tiež všetci kompetentní a začnime mať radi svoju vlasť, ale nielen po svoje ploty a čo je za ním, za plotom – sa nás netýka!!!

Veď Slovensko je naše a nádherné. Pozri video www.mojevideo.sk-nasavlast.

Majme radi naše Slovensko.

Ján Onduš, ĽS Naše Slovensko, Prievidza