Totalita pod rúškom demokracie

Žijeme v zvláštnej dobe. Na jednej strane sa hovorí o ľudských právach a tolerancii, na druhej strane štát prenasleduje slušných ľudí za ich presvedčenie, názory a postoje, ktoré nevyhovujú všeobecne vnucovaným normám.

Ústava Slovenskej republiky zaručuje každému bez rozdielu právo na jeho presvedčenie, politické názory, vierovyznanie, zaručuje slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania, zaručuje slobodu prejavu a právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať informácie… A predsa stále častejšie sú slušní ľudia prenasledovaní za svoje názory, presvedčenie, sú zastrašovaní, šikanovaní, vyhadzovaní zo zamestnania a ohrozovaní na existencii.

Jedným z konkrétnych prípadov, ale vôbec nie ojedinelým, je prípad schopného a statočného mladého historika Martina Lacka, donedávna pracujúceho v Ústave pamäti národa. Martin Lacko mal odvahu hovoriť a písať pravdu o slovenských dejinách, na rozdiel od tzv. historikov, ktorí odpisovali dejiny tak, ako im diktovala Praha a predbiehali sa v dehonestácii a očierňovaní Slovenska a Slovákov a na tom sa priživovali a stavali svoju pochybnú kariéru. Dokonca sa „opovážil“ sympatizovať a pozitívne sa vyjadriť o ĽS Naše Slovensko.

Zo začiatku Martina Lacka len šikanovali, prenasledovali každú ustanovizeň, alebo školu, ktorá mala odvahu pozvať ho na odbornú prednášku /viď napr. gymnázium v Košiciach/. To však nestačilo. Nakoniec ho predseda správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák prepustil z práce – paradoxne z tej inštitúcie, ktorá má skúmať zločiny oboch totalitných režimov.

Nebudem teraz hovoriť, čia to bola iniciatíva. Zrejmé je to, že bol určite na p. Krajňáka vyvíjaný silný nátlak, vieme si domyslieť odkiaľ. Čo je na tom všetkom zvrátené je to, že sa dostávame do plíživej, veľmi nebezpečnej totality, kde budeme -a už aj sme- prenasledovaní za svoje názory, za svoje presvedčenie, za vieru, za lásku k svojmu národu a svojej otčine, za pravdu.

Čo bude nasledovať? Teraz nás šikanujú, vyhadzujú z práce, zastrašujú, vláčia po prokuratúrach a súdoch. Budú nás za pravdu zatvárať do väzenia? Budú nás likvidovať aj fyzicky? Otvorme si konečne oči!

MUDr. Natália Grausová
poslankyňa NR SR