ĽS Naše Slovensko obhajuje záujmy Slovenska aj na medzinárodnej úrovni – spustili sme anglickú verziu webstránky

Ideme stále vpred! Naše aktivity sa stále rozrastajú, naše odhodlanie naberá na sile! Vzhľadom k silnejúcim medzinárodným väzbám, kontaktom a spolupráci aj so zahraničnými nacionalistickými organizáciami sme sa rozhodli spustiť anglickú verziu webstránky.

Cieľom tohto kroku je informovať našich zahraničných partnerov o našom programe, hodnotách, cieľoch a úspechoch. Súčasne však chceme vytvoriť alternatívny zdroj informácií tak, aby zahraničné médiá neboli pri vyhľadávaní správ o činnosti Ľudovej strany Naše Slovensko závislé len od skreslených informácií publikovaných v skorumpovaných slovenských médiách, prípadne na štúdiách od rôznych samozvaných „ľudskoprávnych“ organizácií.

Spustenie anglickej verzie webstránky neznamená ústupok v našom vlasteneckom zmýšľaní a už vonkoncom nie súhlas s globalizačným trendom. Práve naopak, preukazujeme tým našu vôľu a schopnosť prevziať zodpovednosť za osud Slovenska dôstojne aj na tej najvyššej medzinárodnej úrovni.

Anglickú verziu webstránky si môžete prezrieť tu.