V NR SR sme uviedli návrh zákona, ktorým sme chceli zlepšiť životné podmienky a zvýšiť pôrodnosť slušných pracujúcich rodín

Ir0JAXcfQ8X9Hufdk0rePA-R-movia-z-Lun-ka-IXDemografická situácia na Slovensku je katastrofálna. Prirodzený prírastok obyvateľstva je dlhodobo nízky, detí sa rodí málo a aj z tohto malého počtu narodených detí tvoria čoraz väčšiu časť práve Cigáni. Podľa údajov Štatistického úradu SR sa dlhodobý prirodzený prírastok populácie na Slovensku pohybuje na úrovni len okolo 0,3 % ročne. Prirodzený prírastok obyvateľstva vyšší ako 2 % bol naposledy zaznamenaný v roku 1994. V rokoch 2001-2003 prišlo dokonca k úbytku populácie SR.

Mestá a dediny, najmä na strednom a východnom Slovensku, postupne vymierajú a žije v nich čoraz menej bielych. Slušné mladé rodiny si nemôžu dovoliť mať dostatok detí. Ak nejaké deti aj majú, tak mnoho z nich odíde pri prvej príležitosti do zahraničia hľadať uplatnenie, ktoré kvôli zlej regionálnej politike vlády v rodných mestách a dedinách na Slovensku nájsť nedokážu.

Toto všetko je dôsledkom dlhodobo zlej sociálnej politiky na Slovensku. Medzi všetkými doterajšími vládami nebola ani jedna výnimka, ktorá by sa pokúsila reálne zmeniť tento neblahý sociálny a demografický vývoj.

ĽS Naše Slovensko má v oblasti demografickej a sociálnej politiky jasno. Chceme, aby sa na Slovensku darilo slušným pracujúcim rodinám a aby takéto rodiny mali veľa zdravých a šťastných detí. Tomuto cieľu musí byť prispôsobená celá hospodárska a sociálna politika štátu. Veď predsa každá rozumná vláda by sa mala snažiť priamo podporovať pôrodnosť tých skupín obyvateľstva, ktoré sa s najväčšou pravdepodobnosťou dokážu podieľať na budúcom kultúrnom a hospodárskom rozvoji daného štátu. Ekonomicky aktívni obyvatelia nepochybne patria ku skupine, ktorá je hodná aktívnej podpory pôrodnosti, pretože títo ľudia tým, že sú ekonomicky aktívni, preukázali svoju schopnosť osvojiť si pracovné návyky, vzdelávať sa, rozvíjať svoje zručnosti a tieto zručnosti používať na vytváranie spoločensky prospešných hodnôt. Rodičia, ktorí sú ekonomicky aktívni vychovajú s veľkou pravdepodobnosťou potomkov, ktorí budú mať rovnako pozitívny vzťah k vzdelávaniu a práci. Týmto spôsobom sa snažia viesť štáty svoju populačnú politiku od staroveku, čo potvrdzuje aj Aristotelov výrok, že je pravdepodobné, že „dobrí rodičia majú dobré deti a kto je dobre vychovaný má dobré vlastnosti“.

Slovenská republika poskytuje v súčasnosti rodičom dlhodobú finančnú pomoc vo forme prídavkov na deti a vo forme daňového bonusu pre ekonomicky aktívnych rodičov. Prídavky na deti predstavujú nezásluhovú formu finančnej podpory. Asociálni rodičia ich často zneužívajú na vlastnú potrebu a nevyužívajú ich na starostlivosť o svoje deti. Snaha o udržanie populácie prostredníctvom zvyšovania prídavkov na deti teda v konečnom dôsledku vedie práve k zvýšeniu pôrodnosti asociálnej časti obyvateľstva. Plošne vyplácané prídavky na deti predstavujú nezásluhovú, a preto nežiaducu formu podpory zvyšovania populácie. O takéto zvýšenie pôrodnosti nemáme záujem. Naopak, daňový bonus predstavuje nástroj podpory ekonomicky aktívnych rodičov, pretože nutnou podmienkou na uplatnenie daňového bonusu je existencia zdaniteľných príjmov.

Preto poslanci ĽS Naše Slovensko Marian Kotleba, Milan Uhrík a Martin Beluský predložili v Národnej rade Slovenskej republiky prvý zo série zákonov, ktorým chceme v budúcnosti na jednej strane pomôcť zlepšiť životné podmienky a pôrodnosť slušných rodín a na druhej strane obmedziť pôrodnosť a spoločenské výdavky na asociálov. Cieľom nami predloženej novely zákona o dani z príjmov bolo zvýšenie daňového bonusu, aby motivoval pracujúce rodiny k vyššej pôrodnosti a aby poskytol týmto rodičom lepšie podmienky na výchovu detí.

Navrhli sme, aby bola výška daňového bonusu upravená tak, aby priemerná slovenská rodina, ktorá má 3 deti a kde rodičia zarábajú priemernú mzdu, neplatila prakticky žiadnu daň z príjmu. Takáto rodina by si oproti súčasnému stavu vďaka nášmu návrhu prilepšila takmer o 107 eur mesačne.

happy-family-on-the-grassOkrem toho, náš návrh zákona zavádzal závislosť výšky tohto daňového bonusu od počtu vyživovaných detí. Chceme dosiahnuť, aby bolo pracujúcej rodine vyslovene oplatilo mať 3 deti. Práve tento počet detí na dvojicu rodičov je z pohľadu demografického vývoja v štáte optimálny. Preto sme navrhli, aby výška daňového bonusu pri 1 dieťati zostala približne na súčasnej úrovni. Pri 2 deťoch by si rodina oproti súčasnosti polepšila o zhruba 21 eur. Pri 3 deťoch by si rodina oproti súčasnosti polepšila o zhruba 107 eur. A pri 4 deťoch by si rodina oproti súčasnosti polepšila o zhruba 128 eur.

Tento návrh zákona by síce spočiatku mal negatívny dopad na štátny rozpočet, pretože pracujúce rodiny s viacerými deťmi by neplatili skoro žiadne dane z príjmu. Výpadok týchto daňových príjmov navrhujeme nahradiť šetrením na nezmyselnej a predraženej informatizácii verejnej správy, na ktorú vláda minula už miliardu eur. Na druhej strane by však vďaka nášmu zákonu rodinám zostal k dispozícii väčší balík peňazí, ktorý môžu použiť na kúpu bytov, stavbu domov alebo aj na bežné nákupy. Tým by prišlo k naštartovaniu ekonomiky, zvýšeniu agregátnej spotreby, zvýšeniu zamestnanosti a tým pádom aj k zvýšeniu výberu daní.

Bohužiaľ, strany vládnej koalície náš návrh zákona nepodporili. Poslanci SMERu a MOSTu-Híd hlasovali väčšinou proti, poslanci z SNS, SaS a OĽaNO sa väčšinou zdržali. Kým teda súčasnú vládu nevymeníme, tak všetko zostáva po starom – slušným pracujúcim rodinám sa deti mať neoplatí a asociáli, ktorí sa o svoje deti nestarajú, sa budú veselo rozmnožovať aj naďalej.

Ing. Milan Uhrík, PhD.
podpredseda ĽS Naše Slovensko