Návrh zákona o voľnej nedeli – dosť bolo celotýždenného otročenia, ľudia si zaslúžia aj oddych

ĽS Naše Slovensko opätovne predložila do NR SR návrh zákona o voľnej nedeli. Cieľom návrhu bolo umožniť povýšenie nedele na deň pracovného voľna a umožniť rodinám, aby si po celotýždňových povinnostiach našli čas na seba a svojich najbližších. Nakoľko cez týždeň máme veľa povinností a menej času jeden na druhého, aspoň v nedeľu by mala byť rodina spolu. Nemalo by chýbať spoločné stolovanie počas obeda, návšteva rodiny, či spoločné aktivity na ktoré mnohokrát počas týždňa nezvýši čas.

Musíme si uvedomiť, že prvou obeťou stierania rozdielov medzi pracovnými dňami a nedeľou je rodina. Problém vidíme aj v hodnotách ľudí, ktorí keď v nedeľu nepracujú, sú jednoducho znudení, nevedia inak využiť voľný čas a tak sa vyberú do nákupných centier, kde sú ochotní stráviť hodiny prechádzaním sa, nakupovaním a čo je zarážajúcejšie, pokladajú za vymoženosť doby či vrchol pohodlia, ísť si kúpiť všetko čo len chcú a hlavne kedy chcú. Boli by sme omnoho radšej keby myšlienka „voľnej“ nedele vzišla spontánne zo spoločnosti a povedomia občanov ako prirodzený zákon, ktorý nepotrebuje väčšinu hlasov poslancov v parlamente aby bol schválený a následne uvedený do praxe.

Spotrebiteľ tým, že obchody budú zatvorené 1 deň v týždni a cez sviatky, neutrpí. V roku 2014 podľa výsledkov prieskumu agentúry POLIS sa 58 % respondentov vyjadrilo, že zatvorenie obchodov cez sviatky a v nedeľu nevnímajú ako problém. A v podstate neutrpí ani obchodník, pretože ľudia si tovar, ktorý potrebujú, nakúpia v iných dňoch pracovného týždňa. Dokonca ešte ušetrí na nákladoch spojených s prevádzkou. Čo sa týka tých miezd a prípadných príplatkov za prácu v nedeľu, sme skôr zástancami toho, aby mali zamestnanci (a to nielen v obchodoch) také mzdy, z ktorých by sa dalo dôstojne žiť a neboli by odkázaní na prácu v nedeľu na úkor svojich rodín, vzťahov a svojho zdravia.

V neposlednom rade nesmieme zabúdať aj na to, že nedeľa ako deň pracovného voľna je zároveň napĺňaním cyrilo-metodskej tradície, ku ktorej sa hlási Slovenská republika vo svojej Ústave. K naplneniu tradície neodmysliteľne platí i zachovanie nedele ako sviatočného dňa. Svätiť siedmy deň žiada Boh od človeka už v Starom zákone. V kresťanskej kultúre je to nedeľa, v židovskej kultúre je to sobota a v moslimskej kultúre je to piatok. Myšlienka voľného dňa v týždni, určeného na oddych sa dostala aj do civilných zákonov v celej Európe. Aj v predchádzajúcom režime, socializme, ľudia rešpektovali, že sa v nedeľu nepracovalo a obchody boli počas nedieľ zatvorené. Ani pre ateistu nebola voľná nedeľa problémom, ale dňom, keď si uvedomil význam potreby oddychu od povinností všedných dní a venoval svoj čas rodine.

Stanislav Drobný
poslanec NR SR