Koniec úplatkom! Navrhujeme, aby boli povinne zverejňované poradovníky čakateľov do zariadení sociálnych služieb

Zariadenia sociálnych služieb (ZSS) plnia v spoločnosti dôležitú úlohu. Poskytuje sa v nich starostlivosť dôchodcom, invalidom, matkám s deťmi, telesne a duševne postihnutým a mnohým ďalším ľuďom odkázaným na pomoc štátu. Záujemcovia o umiestnenie do zariadenia sociálnych služieb sa musia zvyčajne najskôr zapísať do poradovníka čakateľov a následne čakať na uvoľnenie miesta. V závislosti od vyťaženia a počtu voľných miest môže byť žiadateľ umiestnený do zariadenia niekedy okamžite alebo môže na umiestnenie čakať aj niekoľko mesiacov či rokov. Spôsob vedenia poradovníkov čakateľov tak predstavuje kľúčový rozhodovací mechanizmus, ktorý určuje, či a kedy bude žiadateľ do zariadenia sociálnych služieb umiestnený.

V súčasnosti je zverejňovanie informácií o voľných miestach v jednotlivých ZSS závislé na vôli zriaďovateľa alebo ZSS. Vo väčšine prípadov majú občania čakajúci na umiestnenie do ZSS z verejne dostupných zdrojov k dispozícii len útržkovitú informáciu o tom, v akom poradí na zozname čakateľov sa aktuálne nachádzajú. Väčšina ZSS nezverejňuje poradovníky čakateľov buď vôbec alebo zverejňuje len súhrnné informácie o celkovom počte čakateľov pre vybrané druhy sociálnych služieb. Pokiaľ chce čakateľ informáciu o svojom poradí zistiť, musí sa informovať priamo v ZSS, ktoré mu jeho aktuálne poradie oznámi.

Tento spôsob vedenia, sprístupňovania a zverejňovania poradovníkov čakateľov na sociálnu službu je však netransparentný. Žiadateľ umiestnený v poradovníku čakateľov nevie, či ho niekto v poradovníku neprávom nepredbehol, napríklad kvôli známostiam alebo korupcii.

Neverejná evidencia poradovníka čakateľov vytvára značné podhubie pre korupciu a klientelizmus v samotných ZSS, ktoré môžu na uvoľnené miesta brať čakateľov mimo poradia uvedeného v poradovníku alebo dokonca môžu brať aj čakateľov, ktorí vôbec neboli v poradovníku umiestnení vôbec.

Preto v rámci zvýšenia transparentnosti poskytovania sociálnych služieb, a takisto v rámci prevencie pred korupciou a klientelizmom, navrhujeme zaviesť povinné zverejňovanie poradovníkov čakateľov na poskytovanie sociálnej služby pre všetky ZSS a ich zriaďovateľov. Poradovníky musia byť zverejnené na viditeľnom mieste na webovej stránke ZSS a zriaďovateľa zvlášť pre každé stredisko, druh a formu sociálnej služby.

Zverejnenie poradovníkov čakateľov na umiestnenie do ZSS zabezpečí, že každý občan si bude môcť transparentne skontrolovať svoje umiestnenie a svoj postup v poradovníku čakateľov bez obáv, že ho niekto v poradovníku neprávom predbehne.

Ing. Martin Beluský, PhD.
poslanec NR SR
podpredseda ĽS Naše Slovensko