Slovenskú pôdu a vodu budeme brániť pred predajom do zahraničia

Poda

Pôda spolu s vodou, prírodným a nerastným bohatstvom patrí medzi základné prvky spájajúce ľudí s ich rodnou krajinou. Pre nás, Slovákov, to platí dvojnásobne. Ešte sme ani poriadne nestihli naplno rozvinúť svoju štátnosť a už sa nám opäť niekto pokúša siahať na našu pôdu.

Tentokrát si na ňu robia zálusk cudzinci zo západných európskych krajín. Prostredníctvom EÚ sa nás snažia prinútiť zmeniť našu legislatívu tak, aby mohli našu pôdu neobmedzene skupovať. Zástupcovia Európskej komisie sa nám vyhrážajú, že ak nedovolíme cudzincom skupovať našu pôdu, tak to budú považovať za diskrimináciu zahraničných investorov, za obmedzovanie voľného pohybu kapitálu, alebo za obmedzovanie slobody usadiť sa.

Ak je tu však niekto diskriminovaný, tak to nie sú zahraniční investori, ale práve slovenskí poľnohospodári, pretože tí dostávajú jedny z najnižších dotácií v Európe. Dokonca sú im vyplácané dotácie za to, že nebudú niečo pestovať, alebo chovať! Diskriminácia je to, keď občan SR ani napriek celoživotnému úsiliu a práci nedokáže konkurovať cielenému tlaku zahraničných nákupcov pôdy financovaných západnými bankami.

Načo by niekto potreboval kupovať pôdu v zahraničí? Len na špekuláciu. Na nič iné. Obrábať sa dá predsa aj prenajatá pôda. Ak však niekto v zahraničí pôdu kúpi, môže ju nechať stáť úhorom a nepestovať na nej nič. A namiesto pestovania dovážať svoje potraviny zo zahraničia. A práve to chcú spraviť aj na Slovensku.

Tento deštrukčný proces likviduje nielen našu potravinovú sebestačnosť, ale aj vzťah obyvateľov k pôde. Z našej pôdy sa postupne stáva len obyčajný tovar. Vlastníctvo pôdy je záležitosťou občanov Slovenskej republiky. O našej pôde nemôže v žiadnom prípade rozhodovať nikým nevolená Európska komisia! V opačnom prípade dopadnú Slováci tak, ako napríklad Palestínci, ktorí sa zrazu stali cudzincami vo vlastnej krajine.

Žiaľ, na Slovensku momentálne neexistuje relevantná politická sila, ktorý by mohla zastaviť tlak nadnárodného záujmu, tlak zahraničných bánk, pozemkových špekulantov a organizovaného zločinu z Európskej únie. Parlamentná matematika, kde majú ešte stále väčšinu zradcovia, totiž nepustí. Posledná nádej na ochranu slovenskej zeme tak spočíva v Slovákoch samotných. Našu zem si obránime len spoločne. V tejto kľúčovej otázke musia ísť bokom nepodstatné názorové rozdiely a všetci musíme ťahať za jeden povraz. Slovenská zem je pre nás posvätná! A keď si budeme musieť vybrať medzi slovenskou zemou a Európskou úniou, tak sa jednoznačne postavíme za ochranu našej zeme!

Keďže nám na ochrane našej pôdy naozaj záleží, zúčastnili sme sa aj s kolegom, poslancom Jánom Morom na 1. celoslovenskej konferencii o obnove poľnohospodárstva a potravinovej sebestačnosti Slovenska, ktorá sa konala 20. júla 2016 v Zemianskych Kostoľanoch. Na tejto konferencii sa okrem nás zúčastnili aj mnohí významní ľudia z praxe, zástupcova občianskych združení a odborníci zo slovenskej inteligencie. Spolu s ostatnými účastníkmi konferencie sme prijali vyhlásenie, v ktorom žiadame vládu, NR SR a prezidenta SR o zastavenie legislatívneho procesu vedúceho k predaju slovenskej pôdy do zahraničia.

Zároveň sme hľadali spôsoby, ako je možné legislatívne zabrániť výpredaju slovenskej pôdy do zahraničia. Ako definitívne najúčinnejší spôsob sa však javí práve vystúpenie z Európskej únie!

Peter Krupa
poslanec NR SR