Slovensko musí vystúpiť z EÚ, inak bude s nami koniec

Často dostávame otázku: Ako si predstavujete, že by Slovensko fungovalo po vystúpení z EÚ? Hoci by sa na túto otázku dalo odpovedať hodiny, skúsime priblížiť našu predstavu aspoň v niektorých oblastiach.

titanic-painting

Vystúpením Slovenska  z  Európskej únie by došlo k situácii, kedy by sme nemuseli dodržiavať pre nás neakceptovateľné smernice a nariadenia z EÚ. V skutočnosti totiž ako malá členská krajina na ich prijímanie nemáme prakticky žiadny vplyv, ale ako členovia EÚ sme povinní akceptovať ich všetky bez výnimky (v NR SR hovoril o tom aj poslanec ĽS Naše Slovensko Rastislav Schlosár https://www.youtube.com/watch?v=LpNFdgRpdtM). Tie smernice, ktoré majú zmysel by sme mohli dodržiavať na základe dobrovoľnosti. Medzi ne patria napr. rôzne užitočné technické normy, ktoré umožňujú exportovať naše výrobky do západných krajín. Ostatné, pre nás nevýhodné smernice by sme mohli s pokojným svedomím ignorovať.

Po vystúpení z EÚ jednoducho skončí pre Slovensko povinnosť spovedať sa za každý svoj krok Bruselu. Nórsko, Švajčiarsko, Rusko, Island nie sú v Európskej únii a vôbec nevyzerá, že im to  chýba.

Európska únia už nie je  reformovateľná. To sú len reči politikov. EÚ pošliapala právo jednotlivca na slobodu, bezpečnosť a riadenie vlastného života. EÚ chce riadiť a deformovať naše životy pomocou byrokracie, žalôb a zle nastavených dotácií. Toto všetko vystúpením Slovenska z EÚ skončí.

Argumentácia  za zotrvanie v EÚ je podporovaná iba ekonomickými prepočtami a stratami z obchodnej výmeny. Ale zároveň sa Slovenská republika ako člen EÚ každoročne zadlžuje o miliardy eur a náš dlh stále rastie!

Po našom vystúpení z EÚ tu zostane aj zahraničný obchod! Tí zahraniční investori, ktorí sem neprišli len zneužívať lacnú pracovnú silu totiž nikam neodídu. Verte, že sa po krátkom čase ustáli porovnateľná úroveň ekonomickej spolupráce ako doteraz, ale politická integrácia a byrokratizmus odpadne. Zároveň budeme môcť pružnejšie nastavovať pravidlá podnikania tak, aby vyhovovali viac domácim slovenským výrobcom.

Myslíte si, že je normálne, aby národný parlament hlasoval pod tlakom, že môžeme dostať od EÚ pokutu?! Je normálne, aby vláda SR musela aplikovať smernicu EÚ do nášho právneho poriadku pod hrozbou pokuty alebo žaloby, aj keď táto smernica poškodzuje ekonomicky slovenských podnikateľov – výrobcov, pestovateľov a chovateľov?! EÚ, v ktorej žijeme, nie je skutočnou integráciou. Je len elitárskym zoskupením vzdialeným na míle bežným ľuďom. Som presvedčený, že súčasný model Európskej únie je neudržateľný. Po roku 2004 de jure, ústavne uznávame v čl. 7 Ústavy Slovenskej republiky, že vedúcou silou v našej spoločnosti a štáte je Európska komisia, pretože predpisy EÚ sú nadriadené slovenským zákonom (viac sa dočítate tu). Takže vedúcu úlohu Komunistickej strany sme vymenili za vedúcu úlohu Bruselu. Toto všetko vystúpením z EÚ skončí.

Najlepšie, čo môže byť je, ak si každý štát sám vedie svoju hospodársku a bezpečnostnú politiku. Ešte nikto v histórii ľudstva nič lepšie nevymyslel! EÚ nespĺňa základný predpoklad, a to ochranu vlastného občana a schengenských hraníc pred miliónovými nájazdmi Afričanov a Arabov. Načo sú nám lacné roamingy, voľný pohyb, spoločná mena a tisíc pseudovýhod, keď nám štát nevie zabezpečiť ochranu a bezpečnosť na vlastnom území?

Európa sa nevyhnutne musí vrátiť ku svojim kresťanským koreňom a zbaviť sa falošných ideológií a z nich vyplývajúcich nadpráv sexistických skupín, ktoré sa neoprávnene nazývajú menšinami.

Vystúpením Slovenska z EÚ skončí násilné vnucovanie zhubných teórií, ako sú  neomarxistický sekularizmus, multikulturalizmus, genderová agenda, LGBTI. Bez Európskej únie sme v minulosti existovali lepšie ako s ňou budeme existovať v budúcnosti.

Po vzniku slovenskej samostatnosti, v rokoch 1993 – 2004, teda 11 rokov sme fungovali slušne, hoci sme boli začínajúci štát a Slováci museli kvôli zradným vládam a politikom prekonať mnohé úskalia. Kedysi sme boli potravinovo sebestační a mohli sme si dovoliť poľnohospodárske produkty ešte aj vyvážať. Dnes si predávame pôdu pod nohami zahraničným vlastníkom a potraviny dovážame. Stali sme sa kompletne závislým štátom.

Slovexit je o tom, čo sme všetko stratili. A keď to chceme získať späť, tak nás označujú za fašistov a xenofóbov. EÚ z nás spravila nesebestačných takmer vo všetkom. Zničila nám poľnohospodárstvo, zničila potravinovú sebestačnosť, zničila slovenskú výrobu! Čo je to za logiku diktovať, čo a koľko môžeme pestovať? A pokutovať nás, ak vypestujeme viac?! Toto všetko vystúpením  Slovenska z EÚ skončí. Je jedno, koľko prichádza na Slovensko z eurofondov peňazí, pretože v konečnom dôsledku nám EÚ a zahraničné podniky v iných sférach zoberú viac. Výsledok je ten, že poľnohospodárstvo u nás je absolútne zničené a musíme kupovať – dovážať zo zahraničia. Celkovo svojou politikou EÚ robí štáty závislé na EÚ. Dotácie musíme minúť tam, kde nám to EÚ nakáže, a nakáže nám to tam, kde je to pre ňu výhodné. EÚ je diktatúra. Hrozí nám žalobami, pokutami už aj za to, že nedovolíme  masovo vyvážať a predávať našu slovenskú vodu.

Jedinou možnosťou a doslova záchranou pred ekonomickým zadlžovaním a zotročovaním Slovenska je znovu navrátenie suverenity Slovenskej republike, zastavenie predaja pôdy do zahraničia, vrátenie rozpredaných strategických podnikov naspäť do rúk štátu, obnovenie potravinovej sebestačnosti, podpora slovenských podnikateľov, slovenského priemyslu, poľnohospodárstva a potravinárstva. Musíme rozbehnúť domácu slovenskú výrobu a nie len dovážať a predávať cudzie výrobky. Vtedy sa naozaj zmenia aj podmienky života Slovákov, lebo systém bude fungovať pre Slovákov, pre blaho Slovenskej republiky a pre ľudí žijúcich na jej území.

Slovenská republika sa už nebude musieť riadiť nezmyslami a diktátom z Bruselu, ale záujmom jej obyvateľov!

Ing. Milan Uhrík, PhD.
podpredseda ĽS Naše Slovensko