V NR SR sme navrhli zákaz toxickej ťažby bridlicového plynu na Slovensku

V Slovenskej republike sa stále objavujú pokusy zahraničných firiem o devastačnú ťažbu zvyškov nerastného bohatstva. Jedným z najvypuklejších príkladov boli pokusy o rozbehnutie ťažby zlata pomocou kyanidového lúhovania v okolí Kremnice a na Podpoľaní. Zisk z takejto ťažby by samozrejme putoval do zahraničia a Slovensku by ostala len zdevastovaná príroda, kontaminovaná pôda a kyanidové odkaliská. Ľudová strana Naše Slovensko už od svojho vzniku prezentuje svoj rázny postoj voči nátlaku zahraničných ťažobných spoločností, ktoré chcú na Slovensku realizovať neekologickú ťažbu. Marian Kotleba ihneď po nástupe do funkcie predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja vydal pokyn na úpravy v územnom pláne kraja, ktoré zakazovali použitie kyanidovej ťažoby na území kraja. Túto zmenu územného plánu podporili aj krajskí poslanci, pretože si nechali vysvetliť, že sa jedná o zmenu, ktorá je prospešná pre ochranu zdravia všetkých občanov v kraji.

Záujem zahraničných ťažobných spoločností o Slovensko však neutícha a novou ekologickou hrozbou sa stáva ťažba zemného plynu metódou hydraulického štiepenia bridlíc, teda takzvaným frakovaním. Pri tejto metóde ťažby sa plyn z bridlicového podložia zeme doluje pomocou vysokého tlaku vody s prímesou veľkého množstva chemických látok. Viacero štúdií však potvrdilo, že hydraulická ťažba bridlicového plynu predstavuje bezpečnostné a ekologické riziká. Hlavným problémom je vplyv na kvalitu podzemných a povrchových vôd v širokom okolí vrtov. Pri tomto spôsobe ťažby sa totižto používa množstvo chemikálií, ktoré sú vysoko karcinogénne a toxické (napr. benzén). Kontaminovaná voda je potom na pitie absolútne nepoužiteľná, pretože jej pitie spôsobuje nenávratné zdravotné problémy. Takýto spôsob ťažby bol preto zákonom zakázaný vo viacerých krajinách sveta, napríklad aj vo Francúzsku.

Zničiť si prírodu a vodu chemikáliami kvôli ziskom zahraničných firiem by bolo naozaj hlúpe. Naším najväčším nerastným bohatstvom je predsa voda, ktorú keď nám raz znečistia, tak už bude neskoro. Poslanci ĽS Naše Slovensko preto v parlamente predložili novelu banského zákona, ktorá by zakázala na území Slovenska používať túto nebezpečnú formu ťažby. Tým by bolo aj pre budúcnosť jasne stanovené, že technológia hydraulického štiepenia (frakovania) nesmie byť pri ťažbe používaná. Táto predkladaná novela zákona bola čisto praktická, určená výhradne na ochranu životného prostredia a zdravia občanov Slovenskej republiky. Očakávali sme preto, že túto novelu zákona podporia poslanci bez rozdielu politickej príslušnosti. Našu novelu zákona však nepodporili poslanci zo strany Smer-SD, SNS, Most-Híd, OĽaNO a SaS, čím dali ťažobným spoločnostiam voľnú ruku na používanie nebezpečnej ťažobnej technológie na území Slovenska. Výsledky hlasovania nájdete tu. Zdá sa, že detinské politikárčenie týchto strán opäť raz vyhralo nad záujmami Slovenska.

Bc. Ján Keskés
poslanec NR SR za ĽS Naše Slovensko