Do parlamentu sme dali návrh na 500 eurové štátne dotácie pre majiteľov vozidiel na LPG

Výhoda prevádzky vozidla na plynový alebo elektrický pohon má nielen ekonomický, ale aj ekologický charakter. Spaľovacie motory využívajúce LPG alebo CNG, na rozdiel od benzínových či naftových motorov, neprodukujú tuhé emisie ako sú sadze, dym, prach a oxidy síry a ani olovnaté zlúčeniny. Obsahujú menej oxidu uhoľnatého CO, menej karcinogénov a jedovatých aromatických uhľovodíkov, a tak šetria nielen životné prostredie, ale aj naše zdravie.

Ochrana životného prostredia a podpora vozidiel jazdiacich na alternatívne palivá patria medzi kľúčové body programu ĽS Naše Slovensko. Preto sme do parlamentu predložili návrh zákona, ktorý by výrazne zatraktívnil používanie ekologickejších druhov pohonov.

V rámci predloženej novely navrhujeme, aby bola každému vlastníkovi vozidla (fyzickej osobe), ktorý dá prerobiť svoje vozidlo na alternatívny pohon (LPG, CNG, LNG), poskytnutá na tento účel štátna dotácia 500 eur. Okrem toho navrhujeme, aby podnikatelia využívajúci vozidlá jazdiace na alternatívne pohony nemuseli za tieto vozidlá platiť žiadnu daň z motorových vozidiel (tzv. cestnú daň). 

Náš návrh zákona by výrazným spôsobom motivoval majiteľov vozidiel kúpiť si vozidlo na alternatívny pohon alebo investovať do prestavby existujúceho vozidla. Jazdili by nielen podstatne lacnejšie, ale aj oveľa ekologickejšie a šetrnejšie k nášmu zdraviu.

Bc. Ján Kecskés
poslanec NR SR za ĽS Naše Slovensko