Poďakovanie všetkým mamám

ĽS Naše Slovensko praje k dnešnému Dňu matiek všetkým mamám len to najlepšie. Vašu prácu a obetavosť si úprimne vážime. Na znak vďaky vám, milé maminy, venujeme slová dojímavej básne Mamička, ktorú zložil a predniesol pán Demian z obce Sebechleby (otec jednej z obdarovaných rodín) na slávnostnom galavečeri pri príležitosti osláv Dňa slovenskej štátnosti 14. marca 2017.

Báseň Mamička

Poďakujme za mamičku – perlu, krásnu, spanilú,
za jej lásku nekonečnú, za ružičku premilú.
Pohlaďme jej milú hlávku, pobozkajme ručičku,
obíjme a vystískajme najjagavejšiu hviezdičku.
Bože, odplať všetkým mamám za lopotu, za driny,
do nebíčka zober všetky, odmeň všetky maminy.
Vďaka mamička, za Tvoje srdiečko,
ktoré je väčšie ako Zem.
Za život, vieru, lásku, obetavosť,
mamička, zo srdca Ti ďakujem.