Otvárame ľuďom oči! Pravda o politike vlády a strany SMER

Politici zo strany SMER zneužívajú sviatok MDŽ na svoju politickú propagandu. Prostredníctvom nacvičených úsmevov a nahraného programu sa snažia získať sympatie najmä starších žien a dôchodcov. ĽS Naše Slovensko sa na takéto cynické zneužívanie dôvery ľudí nedokáže nečinne prizerať a preto sme pred mítingami SMERu rozdávali divákom tisíce letákov, ktoré odhaľujú skutočnú pravdu o politike vlády a strany SMER.

back


front SR