Obrana kresťanského charakteru nášho štátu nie je fašizmus

Sila islamu v Európe narastá nebývalou rýchlosťou. Už aj na Slovensku boli zaznamenané prvé snahy zaradiť islam medzi registrované cirkvi. Práve ĽS Naše Slovensko otvorene hovorí, že islamizácia Európy je problém, pred ktorým si nesmieme zakrývať oči. Považujeme za našu povinnosť vzdorovať narastajúcej islamizácii a brániť prenikaniu radikálneho islamu do našej spoločnosti.

Z tohto dôvodu sme podporili novelu zákona, ktorá reguluje registráciu nových cirkví a náboženských spoločností. Pri rokovaní v NR SR sme predložili návrh, aby sa počet členov potrebných na registráciu novej cirkvi zvýšil zo súčasných 20 tisíc členov až na 250 tisíc členov novo registrovanej cirkvi. Zdôvodnenie tohto nášho návrhu bolo jednoznačné: „Vzhľadom na kresťanský charakter nášho štátu odmietame, aby sa na Slovensku transformovali rôzne sekty na oficiálne registrované náboženské spoločnosti. Slovenské dejiny sú kresťanské dejiny, slovenská identita je aj kresťanskou identitou.“

Je zaujímavé, že na zmienku o kresťanskom charaktere Slovenska reagoval mimoriadne útočne najmä poslanec Ondrej Dostál (SaS), ktorý je známy svojimi protikresťanskými a protislovenskými postojmi.

Dostál označil poslancov, ktorí chcú zachovať kresťanský charakter Slovenska za fašistov. Toto slovo vo svojom chabom prejave použil až 8 krát. Žeby nedostatok argumentov? A tu sa opäť ukazuje zvláštna logika poslanca Dostála. Ľudí, ktorí chcú brániť kresťanský charakter nášho štátu označuje za fašistov, ale naopak ľudí, ktorí v mene islamu hlásajú prenasledovanie inovercov, považuje za obohatenie našej spoločnosti. Úplne na mieste bola teda otázka poslanca Stanislava Mizíka (ĽS Naše Slovensko), ktorý sa Dostála pýtal, či svoj poslanecký sľub skladal na polmesiac alebo na slovenský dvojkríž?!

My nie sme slepí a dobre vidíme čo spôsobuje islamizácia v západnej Európe. Urobíme všetko, aby sa islam nezakorenil v našom štáte. Zachovanie kresťanského charakteru nášho štátu je pre nás hodnota, z ktorej nikdy neustúpime.